Usługa - Administrowanie bazami danych - poziom podstawowy

Logo NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

4.3/5 z 4785 ocen

Tytuł Administrowanie bazami danych - poziom podstawowy

Numer usługi 2021/04/12/5395/1005405

Dostawca usług NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 400,00 zł netto za osobę

8 400,00 zł brutto za osobę

105,00 zł netto za osobogodzinę

105,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w sektorze IT, a w szczególności zainteresowanych  obszarem Microsoft SQL Server.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 05-05-2021
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wprowadzenie do Microsoft SQL Server:

 • Podstawowa architektura SQL Server
 • Edycje i wersje SQL Server
 • Rozpoczęcie pracy z SQL Server Management Studio

2. Wprowadzenie do zapytań T-SQL:

 • Wprowadzenie do T-SQL
 • Zrozumienie zestawów
 • Zrozumienie logiki predykatów
 • Zrozumienie logicznej kolejności operacji w instrukcjach SELECT

3. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska baz danych.

4. Obsługa bazy danych.

5. Tworzenie zapytań SELECT:

 • Pisanie prostych instrukcji SELECT
 • Eliminacja duplikatów przy użyciu DISTINCT
 • Używanie aliasów kolumn i tabel
 • Pisanie prostych instrukcji CASE

6. Tworzenie zapytań do wielu tabel:

 • Zrozumienie złączeń
 • Zapytania z połączeniami INNER
 • Zapytania z połączeniami OUTER
 • Zapytania z połączeniami SELF i CROSS.

7. Integralność danych.

8. Wydajność baz danych.

9. Sortowanie i filtrowanie danych:

 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych według predykatów
 • Filtrowanie danych z opcjami TOP i OFFSET-FETCH
 • Praca z nieznanymi wartościami

10. Praca z typami danych SQL Server 2016:

 • Wprowadzenie do typów danych SQL Server
 • Praca z typami znakowymi
 • Praca z danymi daty i czasu

11. Modyfikacja danych za pomocą DML:

 • Dodawanie danych do tabel
 • Modyfikowanie i usuwanie danych
 • Generowanie automatycznych wartości kolumn

12. Instalacja i konfiguracja rozwiązania bazodanowych.

13. Używanie z wbudowanych funkcji:

 • Pisanie zapytań za pomocą wbudowanych funkcji
 • Korzystanie z funkcji konwersji
 • Korzystanie z funkcji logicznych
 • Używanie funkcji do pracy z NULL

14. Grupowanie i agregacja danych:

 • Korzystanie z funkcji agregujących
 • Korzystanie z klauzuli GROUP BY
 • Filtrowanie grup za pomocą klauzuli HAVING.

15. Korzystanie z podzapytań:

 • Pisanie samozawierających podzapytań
 • Pisanie skorelowanych podzapytań
 • Używanie predykatu EXISTS z podzapytaniami

16. Używanie wyrażeń tabelowych:

 • Używanie widoków
 • Używanie funkcji tablicowych (Inline TVF)
 • Używanie tabel pochodnych
 • Używanie wyrażeń tabelowych (Common Table Expression)

17. Używanie operatorów zbiorów:

 • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
 • Wykorzystanie EXCEPT oraz INTERSECT
 • Wykorzystanie APPLY

18. Używanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset:

 • Tworzenie okienek z wykorzystaniem klauzuli OVER
 • Przegląd funkcji

19. Przestawianie i grupowanie:

 • Tworzenie zapytań za pomocą PIVOT oraz UNPIVOT
 • Zastosowanie GROUPING SETS

20. Wykonywanie procedur przechowywanych:

 • Zapytanie o dane za pomocą przechowywanych procedur
 • Przekazywanie parametrów do procedur przechowywanych
 • Tworzenie prostych przechowywanych procedur
 • Praca z Dynamic SQL

21. Programowanie w T-SQL:

 • Elementy programowania T-SQL
 • Kontrolowanie wykonania programu

22. Bezawaryjna pracy baz danych.

23. Wdrażanie obsługi błędów:

 • Wdrażanie obsługi błędów T-SQL
 • Wdrażanie ustrukturyzowanej obsługi wyjątków

24. Bezpieczeństwo przechowywania danych.

25. Przetwarzanie danych przy odpowiednim zabezpieczenia baz danych.

26.Tworzenie kopii bezpieczeństwa.

27. Przywracanie dostępu do danych i stabilności systemu w sytuacjach awaryjnych.

28. Wdrażanie transakcji:

 • Transakcje i silnik bazy danych
 • Kontrolowanie transakcji

29: Zarządzanie środowiskiem baz danych.

30. Zarządzanie uprawnieniami dostępu.


1. Wprowadzenie do administracji Microsoft  SQL Serwer 2014:

 •          Wprowadzenie do platformy SQL Server
 •          Omówienie administracji danych
 •          Zastosowanie narzędzia i techniki zarządzania bazy danych

2. Instalowanie i konfiguracja SQL Serwer 2014:

 •          Planowanie instalacji SQL Serwer
 •          Instalacja SQL Serwer 2014
 •          Konfiguracja Po instalacyjna

3. Praca z bazami danych i przechowywaniem:

 •          Wprowadzenie do przechowywania danych w SQL Serwer
 •          Zarządzanie przechowaniem baz danych systemu
 •          Zarządzanie przechowaniem baz danych użytkownika
 •          Przenoszenie bazy plików danych
 •          Konfigurowanie rozszerzenia puli buforów

4. Planowanie i wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych:

 •          Modele odzyskiwania SQL Serwer
 •          Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowej
 •          Tworzenie kopii zapasowej oraz logów transakcji
 •          Korzystanie z opcji tworzenia kopii zapasowych
 •          Zapewnienie niezawodności kopii zapasowych

5. Odtwarzanie Bazy danych SQL Serwer 2014:

 •           Zrozumienie procesu odtwarzania
 •          Odtwarzanie bazy danych
 •          Zaawansowane scenariusze odtwarzania
 •          Praca z odtwarzanie do określonego momentu

6. Importowanie i eksportowanie danych:

 •          Wprowadzenie do przenoszenia danych
 •          Importowanie i eksportowanie tabeli danych
 •          Kopiowanie lub przenoszenie bazy danych

7. Monitorowanie SQL Server 2014:

 •          Wprowadzenie do monitorowania SQL Server
 •          Dynamiczne zarządzanie widoki i funkcje(DMVs i DMFs)
 •          Monitorowanie wydajności

8. Śledzenie aktywności SQL Serwer:

 •          Śledzenie obciążenia SQL Serwer
 •          Zastosowanie śledzenia

9. Zarządzanie zabezpieczeniami SQL Serwer:

 •          Wprowadzenie do zabezpieczeń SQL Serwer
 •          Zarządzanie zabezpieczeniami z poziomu serwera
 •          Zarządzanie zabezpieczeniami z poziomu bazy danych
 •          Zarządzanie uprawnieniami bazy danych

10. Audyt Dostępu do danych oraz szyfrowanie danych:

 •          Audytowanie dostępu do danych w SQL Serwer
 •          Implementacja audytu SQL Serwer
 •          Szyfrowanie bazy danych

11. Obsługa bieżących baz danych:

 •          Zapewnienie integralności bazy danych
 •          Utrzymanie indeksów
 •          Automatyzacja aktualnej bazy danych

12. Automatyzacja zarządzania SQL Serwer 2014:

 •          Automatyzacja zarządzania SQL Serwer
 •          Implementacja zadań programu SQL Serwer Agent
 •          Zarządzanie zadaniami programu SQL Serwer Agent
 •          Zarządzanie zadaniem kontekstów bezpieczeństwa
 •          Zarządzanie zadaniami na wielu serwerach

13. Monitorowanie SQL Serwer 2014 za pomocą alertów i powiadomień:

 •          Monitorowanie błędów w SQL Serwer
 •          Konfigurowanie poczty bazy danych
 •          Konfiguracja operacji, alertów i powiadomień

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do Microsoft SQL Server: Wprowadzenie do zapytań T-SQL (teoria)
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania środowiska baz danych. Obsługa bazy danych (teoria)
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie zapytań SELECT (praktyka)
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie zapytań do wielu tabel (praktyka)
Data realizacji zajęć
10-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Integralność danych (teoria)
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wydajność baz danych, Sortowanie i filtrowanie danych (teoria)
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca z typami danych SQL Server 2016: Modyfikacja danych za pomocą DML (praktyka)
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Instalacja i konfiguracja rozwiązania bazodanowych (praktyka)
Data realizacji zajęć
11-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Używanie z wbudowanych funkcji: Grupowanie i agregacja danych (teoria)
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Korzystanie z podzapytań: Używanie wyrażeń tabelowych (teoria)
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Używanie operatorów zbiorów (praktyka)
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Używanie funkcji Ranking, Aggregate oraz Offset (praktyka)
Data realizacji zajęć
12-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przestawianie i grupowanie (praktyka)
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wykonywanie procedur przechowywanych:
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie w T-SQL (praktyka)
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Bezawaryjna pracy baz danych (teoria)
Data realizacji zajęć
13-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie obsługi błędów (praktyka)
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo przechowywania danych (teoria)
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych przy odpowiednim zabezpieczenia baz danych (praktyka)
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Tworzenie kopii bezpieczeństwa (teoria)
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przywracanie dostępu do danych i stabilności systemu w sytuacjach awaryjnych (praktyka)
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie transakcji (praktyka)
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie środowiskiem baz danych (teoria)
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie uprawnieniami dostępu (teoria)
Data realizacji zajęć
17-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do administracji Microsoft SQL Serwer 2014 (teoria)
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Instalowanie i konfiguracja SQL Serwer 2014 (praktyka)
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca z bazami danych i przechowywaniem (teoria)
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Praca z bazami danych i przechowywaniem (praktyka)
Data realizacji zajęć
18-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie i wdrożenie strategii tworzenia kopii zapasowych (teoria)
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Odtwarzanie Bazy danych SQL Serwer 2014 (teoria)
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Importowanie i eksportowanie danych (praktyka)
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Importowanie i eksportowanie danych (praktyka)
Data realizacji zajęć
19-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Monitorowanie SQL Server 2014 (teoria)
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Śledzenie aktywności SQL Serwer (teoria)
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zabezpieczeniami SQL Serwer (praktyka)
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zabezpieczeniami SQL Serwer (praktyka)
Data realizacji zajęć
20-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Audyt Dostępu do danych oraz szyfrowanie danych (teoria)
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa bieżących baz danych (teoria)
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja zarządzania SQL Serwer 2014 (praktyka)
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:15
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja zarządzania SQL Serwer 2014;Monitorowanie SQL Serwer 2014 za pomocą alertów i powiadomień (praktyka)
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji, które pozwolą na tworzenie zapytań w Transact SQL Server. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę potrzebną do utrzymania Serwera bazy danych Microsoft SQL oraz ma na celu nauczenie uczestników jak używać narzędzia produktów związanych z utrzymaniem bazy danych SQL Server.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik::

 • Opisuje kluczowe możliwości i składniki SQL Server.
 • Opisuje T-SQL, zestawy i logikę predykatów.
 • Weryfikuje i zapewnia integralność danych.
 • Zapewnia optymalną wydajność baz danych.
 • Projektuje pojedynczą instrukcję SELECT do tabeli.
 • Projektuje istrukcję SELECT dla wielu tabel.
 • Projektuje instrukcje SELECT z filtrowaniem i sortowaniem.
 • Projektuje instrukcje DML.
 • Projektuje zapytania korzystające z wbudowanych funkcji.
 • Instaluje i konfiguruje rozwiązania bazodanowe.
 • Projektuje zapytania agregujące dane.
 • Tworzy podzapytania.
 • Projektuje zapytania wykorzystujące funkcje rankingu, przesunięcia i agregacji okien.
 • Przywraca dostęp do danych i stabilność systemu w sytuacjach awaryjnych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych tworząc odpowiednie zabezpieczenia baz danych.
 • Tworzy kopie bezpieczeństwa.
 • Tworzy i wdraża procedury składowane.
 • Gwarantuje maksymalny czas bezawaryjnej pracy baz danych.
 • Zarządza środowiskiem baz danych.
 • Zapewnia sprawne funkcjonowanie środowiska baz danych.
 • Definiuje i przydziela uprawnienia dostępowe.
 • Opisuje podstawowe zadania administracyjne i narzędzia administracyjne.
 • Instaluje i konfiguruje program SQL Server 2014.
 • Konfiguruje bazy danych i magazynów SQL Server.
 • Planuje strategię tworzenia kopii zapasowych.
 • Przywraca bazy danych z kopii zapasowych.
 • Importuje i eksportuje dane. Monitorować SQL Server..
 • Zarządza bezpieczeństwem SQL Server.
 • Sprawdza dostęp do danych i szyfrować dane.
 • Automatyzuje konserwacji serwera SQL Server za pomocą programu SQL Server Agent.
 • Konfiguruje bazę danych, alerty i powiadomienia.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto 105,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 105,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź, woj. łódzkie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Skurniak

Tomasz Skurniak

Ponad 10 lat doświadczenia w realizacja szkoleń IT, w szczególności w zakresie administracji bazami danych. Bardzo dobra znajomość środowiska programistycznego .NET (najnowsze wersje) w tym języków: C# oraz VB. Umiejętność tworzenia aplikacji WinForms jak i WebForms (w tym Ajax, SilverLight, WebServices – WCF, WPF, MVC, MVVM).
Doskonała znajomość praktyczna i teoretyczna środowiska informatycznego opartego o systemy operacyjne MS Windows, Netware oraz Unix. W tym systemy operacyjne, środowiska sieciowe, środowiska bazodanowe (w tym usługi analityczne BI) oraz środowiska pracy grupowej.
Wykształcenie wyższe - ukończone studia na Politechnice Poznańskiej
Kontakt: tskurniak@ntgroup.pl

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Piotr Janicki

Piotr Janicki

email: pjanicki@ntg.pl

tel: (+48) 605 072 700

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Ocena umiejętności uczestników odbędzie się na podstawie wypełnionych przez uczestników PRE i POST testów na podstawie, których możliwe będzie określenie przyrostu wiedzy zdobytej na szkoleniu.


Uczestnicy  otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności w szkoleniu. 


Zgodnie z rekomendacjami Projektu 1 godzina szkoleniowa = 45 minut.


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy, których frekencja będzie wynosić min.80% otrzymają zaświadczenie o ukończeniu usługi.

Ciasteczka>