Usługa - KOMPENDIUM PODATKOWE W 2021 R. NOWELIZACJE PODATKU VAT W I PÓŁROCZU 2021 ORAZ OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA BR. (m.in. JPK_V7, pakiet e-commerce, slim VAT 2, faktury ustrukturyzowane). NOWELIZACJE PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2021 R. ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. NOWELIZACJE PROCEDUR PODATKOWYCH

Logo Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego Sławomir Bargiel

4.3/5 z 152 ocen

Tytuł KOMPENDIUM PODATKOWE W 2021 R. NOWELIZACJE PODATKU VAT W I PÓŁROCZU 2021 ORAZ OD LIPCA I PAŹDZIERNIKA BR. (m.in. JPK_V7, pakiet e-commerce, slim VAT 2, faktury ustrukturyzowane). NOWELIZACJE PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2021 R. ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. NOWELIZACJE PROCEDUR PODATKOWYCH

Numer usługi 2021/04/10/13353/1004738

Dostawca usług Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego Sławomir Bargiel

Miejsce usługi Kołobrzeg

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 590,00 zł netto za osobę

1 955,70 zł brutto za osobę

79,50 zł netto za osobogodzinę

97,79 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 25-06-2021
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

I. NOWELIZACJE  PODATKU VAT.

1. Zmiany podatku VAT planowane od lipca 2021 r.

a) Duża nowelizacja JPK_V7 – istotne zmiany przepisów rozporządzenia z 15.10.2019 r.

 • Zmiany w części ewidencyjnej i deklaratoryjnej.
 • Zmiany w zakresie paragonów z nip.
 • Zmiany w zakresie kodów gtu.
 • Zmiany pozostałe (oznaczenia tp, mechanizm mpp).

b) Pakiet e-commerce - implementacja przepisów dyrektyw Rady (UE) 2017/2455 i 2019/1995 oraz   rozporządzeń wykonawczych.

 • Zmiany w zakresie sprzedaży wysyłkowej.
 • Nowe definicje transakcji - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (wsto) orazsprzedaż na odległość towarów importowanych (soti).
 • Zasady wystawiania faktur w przypadku wsto oraz soti.
 • Szczegółowe rozliczenia podatku (oss, ioss, usz).
 • Szczególny momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • Obowiązki podatników.

2. Zmiany podatku VAT planowane od października 2021 r.

a) Projekt Slim VAT 2 – Simple Local And Modern VAT 2.

 • Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
 • Ujęcie korekty wnt oraz importu usług.
 • Korekta deklaracji w imporcie towarów.
 • Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu usług – uproszczenia.
 • Dostosowanie przepisów w zakresie ulgi na złe długi.
 • Istotne zmiany w zakresie faktur VAT (zniesienie duplikatów, mniej oznaczeń na fakturach zaliczkowych, wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed transakcją, uproszczenie faktur korygujących, wprowadzenie zbiorczej korekty niektórych transakcji, bilety jako faktury).
 • Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość wpłat na krus.
 • Wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami.
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.

b) Faktury ustrukturyzowane – nowy rodzaj faktur elektronicznych.

 • Krajowy Systemy e-Faktur (ksef).
 • Faktura ustrukturyzowana.
 • Uzyskanie akceptacji odbiorcy.
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Możliwości korekty faktur ustrukturyzowanych.
 • Wyłączenie duplikatów i not korygujących.
 • Autoryzacja w systemie ksef.
 • Przyśpieszony zwrot VAT.
 • Zmiany w zakresie JPK_FA.

 3. Zmiany w podatku VAT od 1 styczna 2021 r. – Slim VAT 1 (Pakiet Simple Local And Modern VAT)

 • Nowe Zasady Rozliczeń Faktur Korygujących „In Minus” Oraz „In Plus”.
 • Stawka Podatku 0% Przy Zaliczkach Z Tytułu Eksportu Towarów.
 • Wydłużenie Terminu Do Odliczenia Podatku Naliczonego VAT „Na Bieżąco”.
 • Spójne Kursy Walut Dla Celów Rozliczeń VAT Oraz Podatku Dochodowego.
 • Odliczenia Podatku Naliczonego – Przy Odsprzedaży Usług Noclegowych.
 • Doprecyzowanie Ustawy: JPK_VAT, Białej Listy Podatników, Mpp Oraz Vis.
 • Przełożenie Symboli Pkwiu 2008 Na Symbole Pkwiu 2015.
 • Uchylenie Art. 8 Ust. 7 VAT.
 • Zmiany W Systemie Zwrotu Podatku VAT Podróżnym (Tax Free).
 • Zmiany W Prawie Bankowym (Płatności Z Rachunku VAT).
 • Analiza Objaśnień Podatkowych Mf.

  4. Rewolucyjne wyroki TS UE w polskich sprawach.

 • Wyrok TS UE z 22.04.2021 r. w sprawie C-703/19 (J.K.) – sprzedaż posiłków na wynos to dostawa towarów.
 • Wyrok TS UE z 18.03.2021 r. w sprawie C-895/19 (A) – rozliczenie transakcji w procedurze odwrotnego obciążenia.
 • Wyrok TS UE z 18.03.2021 r. w sprawie C-48/20 (UAB „P”) – korekta faktur dokonywana przez wystawcę będącego w dobrej wierze, mająca miejsce po wszczęciu kontroli podatkowej – brak zapłaty nienależnego podatku VAT wykazanego na fakturze.
 • Wyrok TS UE z 17.10.2019 r. w sprawie C﷓653/18 (Unitel) – stawka 0% dla eksportu towarów.
 • Wyrok TS UE z 15.10.2029 r. w sprawie C﷓335/19 (E Sp. z o.o.) – prawo do odliczenia podatku nie może zależeć od warunków po stronie dłużnika.
 • Wyrok TS UE z 15.05.2019 r. w sprawie C-235/18 (Vega International Car Transport and Logistic)  – odliczenie podatku VAT od nabycia kart paliwowych.
 • Wyrok TS UE z 2.05.2019 r. w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.) – moment wykonania usługi budowlanej.

5. Faktury oraz faktury korygujące VAT w 2021 r. – podstawa zapisów w ewidencji.

 • Faktura VAT – podstawowy dokument w ewidencji podatników VAT.
 • Zmiany w treści faktur wynikające z wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT.
 • Faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych – analiza objaśnień mf z 16.10.2020 r.
 • Błędne wystawienie faktury do paragonu – sankcja w podatku VAT.
 • Uproszczenia w przypadku faktur VAT RR.
 • Faktura wystawiona przez przedsiębiorstwa w spadku (zarząd sukcesyjny).
 • Faktury korygujące w obecnym stanie prawnym.

6. Podsumowanie zmian w 2020 r.

a) Nowy plik JPK_VAT w praktyce.

 • Nowy elektroniczny plik JPK.
 • Nowe obowiązki podatników – nowe dane do raportowania (kody GTU).
 • Ewidencjonowanie sprzedaży oraz zakupów w nowym JPK_VAT.
 • Korekty nowego pliku JPK_VAT.
 • Błędy w ewidencji – kara administracyjna.
 • Struktury logiczne przesyłane na wezwanie.
 • Analiza objaśnień MF w zakresie JPK.

b) Nowelizacja transakcji międzynarodowych..

 • Nowe zasady dokumentowania WDT oraz zastosowania stawki 0% (w tym, obowiązek zamieszczania numeru VAT UE oraz składania informacji podsumowujących).
 • Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych (w tym, pojęcie transakcji, reguły Incoterms, dostawa ruchoma oraz nieruchoma).
 • Nowe regulacje dla magazynów konsygnacyjnych (w tym, nowa procedura, warunki stosowania, obowiązek podatkowy, obowiązek prowadzenia ewidencji).

c) Zagadnienia pozostałe

 • Biała Lista Podatników.
 • MPP.
 • Nowa Matryca Stawek VAT.
 • Kasy On-Line.

d) Należyta staranność gospodarcza podatników.

 • Faktury wystawiane przez „nieistniejących podatników” oraz puste faktury.
 • Analiza orzecznictwa ts ue.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa sądowego.

 II. NOWELIZACJE PODATKU CIT ORAZ PIT W 2021 r.

 1. Opodatkowanie spółek jawnych i komandytowych.

 • Wprowadzenie zasad podwójnego opodatkowania spółek jawnych i komandytowych.
 • Daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.
 • Zwolnienie 50% przychodów komandytariusza, nie więcej niż 60.000 zł.
 • Opodatkowanie cit niektórych spółek jawnych.
 • Rozwiązania alternatywne.
 • Zaliczki otrzymane przez wspólników.

2. „Estoński CIT”.

 • Ryczał od dochodów spółek kapitałowych (przedmiot opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki ryczałtu, deklaracja, obowiązek informacyjny, płatność podatku).
 • Specjalny fundusz inwestycyjny – model hybrydowy (odpisy na fundusz, wymogi, cele inwestycyjne, refundacja wydatków, wydatki niezgodne z ustawą).

3. Poszerzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 • Progi ryczałtu.
 • Podmioty wyłączone ze stosowania ryczałtu.
 • Przekształcenia podmiotów a prawo do ryczałtu.
 • Zakończenie stosowania ryczałtu.

4. Spółki nieruchomościowe – nowa regulacja prawna.

5. Zmiany przepisów dla podmiotów powiązanych

 • Transakcje z rajami podatkowymi.
 • Informacje o realizowanej strategii podatkowej.

6. Rozwiązania antykryzysowe COVID-19 na lata 2020-2021.

 • Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.
 • Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.
 • Odliczenia darowizn.
 • Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników.
 • Jednorazowa amortyzacja.
 • Uproszczenia w zakresie kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
 • Uproszczenia w zakresie stosowania ulgi ip-box.
 • Ulga na złe długi w związku z covid-19.
 • Ustawy: tarcza 6.0., tarcza 7.0, tarcza 8.0 i tarcza 9.0.

7. Skutki podatkowe naruszeń ustawy.

 • Błędna płatność za faktury VAT.
 • Brak stosowania mechanizmu MPP.

8. Przychody i koszty uzyskania przychodów w 2021 r.

a) Obszar przychodów podatkowych.

 • Przychód należny oraz moment rozpoznania przychodu.
 • Korekty przychodu.
 • Refaktury a przychód podatkowy.
 • Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych.

b) Obszar kosztów uzyskania przychodów.

 • Analiza regulacji prawnej.
 • Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 • Data kosztu podatkowego i zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie rozumienia dnia poniesienia kosztów innych niż bezpośrednie.
 • Dokumentowanie kosztów podatkowych.
 • Refaktury.
 • Kary umowne i odszkodowania.
 • Koszty uzyskania przychodów przy fakturach wystawianych przez podmioty nieistniejące oraz przy pustych fakturach – zmiana linii orzeczniczych.

 III. PROCEDURY PODATKOWE W 2021 r.

1. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) – praktyka.

2. Przygotowanie do kontroli – wewnętrzne procedury podatkowe.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnicy po odbytym szkoleniu zdobędą nową wiedzę w zakresie znowelizowanego prawa podatkowego.
Zdobycie wyżej opisanej wiedzy pozwoli nabyć umiejętności polegające na możliwości poprawnego (zgodnego z prawem) stosowania w praktyce zarówno istniejących jak i nowych przepisów prawa podatkowego.
Umiejętności wyżej wyszczególnione prowadzą do poszerzenia kompetencji społecznych rozumianych jako wytworzenie i ugruntowanie zdolności do rzetelnego wykonywania zawodu księgowego.

Efekty uczenia się

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze wszystkimi zmianami w podatku VAT, CIT i PIT w roku 2021;  będą umieli w praktyce zastosować nowe przepisy podatkowe.  Wiedza i umiejętności wyżej wyszczególnione prowadzą do poszerzenia kompetencji społecznych rozumianych jako wytworzenie i ugruntowanie  zdolności do rzetelnego wykonywania zawodu księgowego i co za tym idzie wzrostu wartości zawodowej danego pracownika.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 590,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 955,70 zł
Koszt osobogodziny netto 79,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 97,79 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. gen. Władysława Sikorskiego 8, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie

Hotel VERANO - sala szkoleniowa

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Kostrzewski

Piotr Kostrzewski

Optymalizacje podatkowe, reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo - administracyjnych, reprezentacja podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno - skarbowej, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne oraz audyty
Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów, uczestnik wielu postępowań w zakresie cen transferowych. Specjalizacja - optymalizacje podatkowe, reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo - administracyjnych, reprezentacja podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno - skarbowej, dokumentacje cen transferowych, opinie prawne oraz audyty .Autor podręczników „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Działalność szkoleniową realizuje od ponad 10 lat dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych. Autor licznych publikacji prawno - podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert Księgowy).
wyższe
Trener posiada 78 godzin zegarowych doświadczenia w prowadzeniu usług rozwojowych w zakresie tematów podatkowych (VAT, CIT, PIT). Trener posiada znacznie szersze doświadczenie (20 letni staż tr

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Sławomir Bargiel

Sławomir Bargiel

email: edu@masterbiznes.pl

tel: (+48) 75 7615 883

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.

Obszerne materiały szkoleniowe w formie zbroszurowanego wydawnictwa, notatnik, długopis, zakreślacz, teczka konferencyjna.

Ciasteczka>