Dostawca usług - Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu

4.9/5 z 36 ocen

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu

Siedziba: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom

NIP: 7962934318

Liczba zrealizowanych usług : 26Charakterystyka działalności firmy

Prowadzimy działalność szkoleniową umożliwiającą uzyskanie uprawnień dla przyszłych operatorów koparkoładowarek, koparek jednonaczyniowych, ładowarek jednonaczyniowych i innych maszyn drogowych i budowlanych  wymienionych w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (poz. 134).

Poza główną siedzibą, która mieści się w Radomiu posiadamy również własne bazy szkoleniowe w Białymstoku, Częstochowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Lublinie, Krasniku, Olsztynie, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim oraz Tarnowie - gdzie oferujemy usługi szkoleniowe dla wszystkich osób powyżej 18-tego roku życia zainteresowanych zdobyciem zawodu operatora.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską w klimatyzowanych salach wyposażonych w różnego rodzaju pomoce naukowe, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, kamery, wizualizery.

Posiadamy place manewrowe do zajęć praktycznych, gdzie kursanci pod nadzorem instruktorów doskonalą umiejętności sterowania maszyną oraz zdobywają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nowoczesne techniki i metody nauczania sprawiają, że zajęcia są ciekawe i absorbujące.

 

 

POTWIERDZENIE INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO W WARSZAWIE

Posiadamy potwierdzenie IMBiGS w Warszawie o spełnieniu wymagań dotyczących szkoleń we wszystkich specjalnościach i klasach.

 

AKREDYTACJA MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

Na podstawie decyzji nr 36 z dnia 07 lutego 2018 roku Mazowieckiego Kuratora Oświaty Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu posiada akredytację prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Ośrodek wpisany jest pod numerem ewidencyjnym 2.14/00023/2011.

Akredytacja.pdf
potwierdzenie_IMBiGS_(2).pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl
Telefon: +48331-49-54

Ciasteczka>