Dostawca usług - Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

Logo Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

4.7/5 z 112 ocen

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski

Siedziba: al. Bohaterów Warszawy 18/1-2, 70-372 Szczecin

NIP: 8521914876

Liczba zrealizowanych usług : 94Charakterystyka działalności firmy

Jesteśmy instytucją szkoleniową istniejącą od 2003 r. w Szczecinie. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Szczecin nr 2.32/00002/2009,  akredytację Kuratora Oświaty w Szczecinie, Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 7460. Posiadamy i stosujemy standardy ISO. Przeszkoliliśmy ponad 8000 osób, w tym w ciągu ostatnich 3 lat 1130 osób w ramach tzw. wolnego naboru. Funkcjonujemy na otwartym rynku szkoleniowym skąd wywodzi się największa ilość naszych klientów: zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W latach 2013-2016 przeszkoliliśmy na potrzeby PCPR i OPS 40 osób. Dodatkowo w okresie 11.2012-04.2015r. zrealizowaliśmy projekt "Młodzi kierowcy autobusów na start!", POKL.06.01.01-32-124/12, dla 168 osób niepracujących z WZP (nominacja do nagrody Magnolia 2014). W okresie 01.01-31.12.2016 zrealizowaliśmy projekt POWER 1.2.2. Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej osób młodych w branży logistyczno-transportowej dla 84os.. Łącznie objęliśmy wsparciem w ciągu ostatnich 4 lat 360 osób niepracujących z WZP (w tym biernych zawodowo) (KP3). Od lat realizujemy projekty finansowane z EFS już od Perspektywy 2004-2006. Łączne obroty z tytułu tych projektów wynoszą 16 527 861,37 zł. We wszystkich projektach osiągnięto w 100% zakładane rezultaty. Doświadczenie EFS:

-Zachodniopomorskie Centrum Aktywizacji Zawodowej osób młodych w branży logistyczno-transportowej dla 84os, 01.01-31.12.2016, POWR.01.02.02-32-0125/15

-"Młodzi kierowcy autobusów na start!",POKL.06.01.01-32-124/12, dla 168 osób niepracujących w wieku do 25r.ż, z których 134 uzyskało zatrudnienie

-"Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska z województwa zachodniopomorskiego – etap II", POKL.08.01.02-32-001/12, dla 227 osób, (do XII2013 realizowany był etap I dla 315 osób;

-"Certyfikaty EKO Przewoźnika i Bezpiecznego Przewoźnika drogą do poprawy konkurencyjności 3 firm transportowych woj. zachodniopomorskiego", POKL.08.01.01-32-078/13, dla 57os,

-"Wielkopolska Szkoła Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego", POKL.08.01.01-30-045/12, dla 150os.

-"Wielkopolska Akademia Ekojazdy", POKL.08.01.01-30-120/12, dla 390 osób,

-"Świętokrzyska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY", POKL.08.01.01-26-007/13, dla 320 os.

-"Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR", POKL.08.01.01-26-013/13, dla 120 osób

-"Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego", POKL.08.01.01-20-065/12 dla 205 osób.

Nasz potencjał społeczny mogą potwierdzić m.in: WUP Szczecin, Kielce, Poznań, Białystok, Urząd Marszałkowski Gdańsk, PUP Szczecin, Police, Stargard Szczeciński), Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie (jednostka Wojska Polskiego), przedsiębiorstwa autobusowe: SPPK Police, PKS Szczecin, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Szczecinie i wiele innych.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: igielski@igielski.com.pl
Telefon: (+48) 918 121 515

Ciasteczka>