Dostawca usług - SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

Logo SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

4.9/5 z 448 ocen

SYNERGIA JACEK ANDRZEJEWSKI

Siedziba: ul. Pawłówek 1B, 62-500 Konin

NIP: 6652644502

Liczba zrealizowanych usług : 114Charakterystyka działalności firmy

Zajmuje się ochroną danych osobowych pełniąc funkcje Inspektora ochrony danych w sektorze publicznym
i prywatnym. Aktualnie pracuję jako IOD dla podmiotów publicznych oraz korporacji. Uczestniczy regularnie we wdrażaniu przepisów ochrony danych osobowych głównie w sektorze prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Wykaz wykonanych usług znajduje się na stronie internetowej www.jacekandrzejewski.pl.

Prowadziłem szkolenia i wspierał doradztwem organizacje pozarządowe z województwa wielkopolskiego w ramach działalności dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W ramach projektów unijnych przeprowadziłem szereg szkoleń z zakresu wdrożenia przepisów RODO oraz doradztwa gospodarczego. Wykaz prowadzonych szkoleń znajduje się na stronie www.jacekandrzejewski.pl. Aktualnie jest członkiem zespołu trenerów z zakresu ochrony danych osobowych SEKA S.A.

Aktywnie działa społecznie będąc członkiem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI, członkiem stowarzyszenia ds. bezpieczeństwa informacji ISSA POLSKA. Prowadzi również Fundację Synergia, która działa na rzecz ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Regularnie uczestniczy w cyklicznych szkoleniach Inspektorów ochrony danych. Poszerza swoją wiedzę na kursach i studiach podyplomowych. Ukończył w 2019 r. studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Inspektor ochrony danych. W tym samym roku nabył kompetencje Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001:2017.

W latach 2011-2017 prowadził szereg projektów biznesowych dofinansowanych ze środków publicznych. W ramach doradztwa biznesowego koordynował prace B+R, był członkiem zespołów przygotowujących studia wykonalności dla projektów dofinansowanych ze środków publicznych
w zakresie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP z subregionu łódzkiego. Jest także autorem studiów wykonalności w ramach wdrożenia innowacji procesowej w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej głównie w sektorze odzieżowym. Swoje umiejętności wykorzystał m będąc w latach 2016-2019 trenerem i opiekunem organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego oraz poznańskiego
w ramach doradztwa specjalistycznego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Radzie Koordynacji Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.

W 2019 roku został pomysłodawcą,  a następnie Kierownikiem studiów podyplomowych na kierunku Inspektor ochrony danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Promując wiedzę na temat ochrony danych osobowych organizuje działania edukacyjne oparte o warsztaty i seminaria.

Certyfikat Dekra Standard usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0

Certyfikat kompetencji Audytora Wiodącego ISO 27001/2017

Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301

Certyfikat Audytora Wewnętrzengo Systemu Zarządzania Prywatnością ISO 27701:2019

certyfikat elektroniczny PL.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: jacek_andrzejewski@interia.pl
Telefon: (+48) 601 140 404

Ciasteczka>