Dostawca usług - Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu

Logo Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu

4.5/5 z 2 ocen

Politechnika Warszawska Szkoła Biznesu

Siedziba: ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa

NIP: 5250005834

Liczba zrealizowanych usług : 2Charakterystyka działalności firmy

Informujemy, że zapis na usługę NIE jest jednoznaczny z aplikacją na studia. Aby aplikować na program prosimy o złożenie wniosku poprzez system rekrutacja on-line Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej: www.rekrutacja.biznes.edu.pl.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej od ponad 27 lat należy do ścisłej czołówki polskich instytucji akademickich oferujących najwyższej jakości edukację menedżerską. Programy Szkoły stale plasują się na topowych miejscach w rankingach krajowych. Oferta Szkoły została również doceniona w rankingach międzynarodowych. Misją Szkoły jest kształcenie liderów przyszłości, którzy rozumieją współczesny świat i swoją rolę w tym świecie, są przygotowani, by przewodzić zespołom w czasach ciągłej zmiany, gotowi by stale doskonalić i rozwijać własne umiejętności, wiedzę i talenty. Szczególny akcent położony jest na zrozumienie i umiejętność zastosowania nowoczesnych technologii w organizacjach.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej powstała w roku 1991 w wyniku wspólnego przedsięwzięcia czterech założycieli: najlepszej polskiej uczelni technicznej, Politechniki Warszawskiej, oraz trzech renomowanych szkół biznesu z Europy – HEC School of Management (Paryż), London Business School (Londyn), NHH Norwegian School of Economics (Bergen). Nadało to Szkole od początku prawdziwie europejski i międzynarodowy charakter. Szkoła od lat jest pełnoprawnym członkiem prestiżowej organizacji European Foundation for Management Development (EFMD), utworzonej przez wiodące europejskie szkoły zarządzania. Od 2006 roku może poszczycić się prestiżową międzynarodową akredytacją dla programów MBA – EPAS.

Oferta edukacyjna Szkoły Biznesu obejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające o szeroko pojętej tematyce biznesowej m.in. z zakresu: MBA, technologii, przywództwa, designu, cyfryzacji, finansów, farmakoekonomiki. W odpowiedzi na złożoność i tempo zmian zachodzących w świecie biznesu, i, co za tym idzie, skalę wyzwań stojących przed współczesnymi liderami w organizacjach, Szkoła Biznesu wypracowała unikatowy model kształcenia, oparty o trzy filary: wiedza dla biznesu (Knowledge for Business), biznes w działaniu (Business in Action) i rozwój osobisty (Personal Development Programme).

Szkoła Biznesu od ponad 27 lat realizuje prestiżowe, międzynarodowe studia Executive MBA, które plasują się w czołówkach polskich rankingów MBA i są także docenione w rankingach międzynarodowych. Misją jest kształcenie w zakresie niezbędnej na rynku wiedzy menedżerskiej oraz najnowszych trendów i wyzwań stawianych przez szybko zmieniający się świat biznesu. Celem kształcenia jest nie tylko wyposażenie uczestników w nowoczesną wiedzę, ale również w umiejętności praktyczne za pomocą warsztatów opartych na studiach przypadku, debat, pracy projektowej, gier symulacyjnych, wizyt w firmach i wyjazdów studyjnych. Wykładowcy to zarówno profesorowie z uczelni o światowej renomie, posiadający wieloletnie doświadczenie biznesowe, jak i praktycy z międzynarodowych korporacji.

Oferta programów MBA obejmuje:

 • Executive MBA (1. miejsce w opinii Absolwentów oraz 1. miejsce za cechy merytoryczne programu w rankingu MBA Perspektywy 2017)
 • MBA Digital Transformation
 • MBA Finance & Technology
 • MBA Kaizen Industry 4.0

Studia podyplomowe/kursy dokształcające

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej oferuje również szerokie portfolio studiów podyplomowych i kursów dokształcających, w tym:

 • ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance
 • Akademia Psychologii Przywództwa
 • Badania Kliniczne i Rozwój Leku
 • Certificate in Business for Engineers
 • Energetyka odnawialna dla biznesu: technologie, ekonomia, wdrożenia
 • Interdyscyplinarne Studia Menedżerów Farmacji
 • Sprzedaż i Marketing Leków
 • Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
 • Total Design Management

Programy dedykowane dla firm

W ofercie Szkoły znajdują się również szyte na miarę programy zamknięte dla kientów instytucjonalnych i korporacyjnych z różnych dziedzin biznesu, dedykowane kształceniu kadry menedżerskiej. Misją programów jest doskonalenie zarówno twardych jak i miękkich umiejętności pracowników oraz poszerzenie ich horyzontów w zmieniającym się świecie biznesu. Programy zaprojektowane są z myślą o indywidualnych potrzebach i wymaganiach firm, z uwzględnieniem ich sektorów działania oraz konkretnych wyzwań, celów i zagadnień.

Klientami Szkoły Biznesu byli między innymi: Budimex, BRE Bank, GDDKiA, Fabryka Mebli Forte, Lafarge, Lyreco, PGE, PZU.

Wykłady i warsztaty otwarte

Szkoła Biznesu PW poprzez swoje inicjatywy od lat tworzy również okazje do utrzymywania zdobytych podczas studiów sieci znajomości oraz wspiera swoich studentów i absolwentów w dalszym rozwoju. Systematycznie organizowane są serie wykładów i warsztatów otwartych w formie spotkań z ciekawymi osobistościami ze świata biznesu, polityki, mediów. Organizowane są również webinaria, tj. interaktywne spotkania w formie online, co daje członkom społeczności Szkoły szansę na stałą inwestycję w rozwój osobisty (lifelong learning).

Sesje wyjazdowe

Studenci i absolwenci Szkoły Biznesu PW mają również możliwość skorzystania z sesji wyjazdowych, m. in. do: Wielkiej Brytanii, Chin, Indii. Wyjazdy studyjne mają na celu poznanie danej kultury biznesowej, poszerzenie wiedzy na temat lokalnego rynku i zawarcie międzynarodowych kontaktów.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej od 2006 roku może poszczycić się prestiżową międzynarodową akredytacją dla programów MBA – EPAS, przyznawaną przez European Foundation for Management Development, międzynarodową organizację z siedzibą w Brukseli, zrzeszającą najlepsze światowe szkoły biznesu. Szkoła jest członkiem EFMD od ponad 20 lat.

Akredytacja potwierdza międzynarodową jakość realizacji programów MBA Szkoły Biznesu PW i daje gwarancję potencjalnym studentom i pracodawcom, że program prowadzony jest według światowych standardów i najlepszych praktyk, stosowanych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego. 

Referencje_Bre_Bank.pdf
Referencje_GDDKIA.pdf
Referencje_Lyreco.pdf
Akredytacja_EPAS_Certyfikat.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: mba.rekrutacja@biznes.edu.pl
Telefon: (+48) 222 347 089

Ciasteczka>