Dostawca usług - Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska

Logo Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska

0/5

Szkolenia i doradztwo EDUSKILLS Monika Rudzińska

Siedziba: Ruda Wieczyńska 14 B, 63-308 Ruda Wieczyńska

NIP: 6080081126

Liczba zrealizowanych usług : 11Charakterystyka działalności firmy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą szkoleniową. Prowadzimy szkolenia biznesowe, menedżerskie oraz szkolenia z doskonalenia umiejętności miękkich w formie otwartej oraz dedykowane szkolenia dla firm i organizacji.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.  


Co oferujemy i jak pracujemy?

Szkolenia otwarte są ogólnodostępne i może skorzystać z nich każdy. Szkolenia zamknięte dedykowane są dla firm i poprzedza je wcześniejsza analiza potrzeb szkoleniowych, pozwalająca dopasować program i metody do specyfiki danego przedsiębiorstwa.Tematyka szkoleń zamkniętych wybiega poza ofertę proponowanych przez nas szkoleń otwartych ze względu na indywidualny charakter oraz dopasowanie do potrzeb Klienta. Szkolenia realizujemy z największą starannością, dbamy o aktualność poruszanych tematów na szkoleniach, zatrudniamy kompetentnych trenerów, szkolimy w oparciu o praktykę i nowoczesne metody szkoleniowe. Cechuje nas indywidualne podejście do klienta. Wierzymy, że umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkoleń pozytywnie wpływają na życie zawodowe, rozwój firmy, jak również znajdują zastosowanie w życiu codziennym. 


Grupa docelowa szkoleń:

Naszymi klientami są osoby indywidualne, firmy oraz organizacje i instytucje. Realizujemy szkolenia m.in. dla handlowców, menedżerów, kadr, księgowości, przedsiębiorców, administracji oraz szkolenia miękkie wspierające rozwój umiejętności interpersonalnych. Nasza oferta ulega ciągłemu poszerzaniu i sukcesywnie wprowadzamy nowe szkolenia uwzględniając potrzeby rynku.


Jak szkolimy?

Szkolenia prowadzimy w oparciu o metody warsztatowe - wykłady, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, dyskusje, studium przypadku, odgrywanie ról, gry i symulacje. Trener dobiera właściwe metody szkoleniowe uwzględniając program, potrzeby uczestników i cele szkolenia. Aktywny udział  w szkoleniu sprzyja zapamiętywaniu treści, dlatego stawiamy na przewagę praktyki nad teorią. Pracujemy w małych grupach pod czujnym okiem wykwalifikowanego trenera. Współpracujemy z praktykami wiedzy i trenerami z doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy szkoleń otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe, które są wsparciem podczas szkolenia a po zakończeniu pomagają odświeżyć zdobytą wiedzę. Ukończone szkolenie potwierdza certyfikat udziału w szkoleniu. Po każdym szkoleniu dokonujemy analizy jakości i poprawności przebiegu szkolenia stosując działania ewaluacyjne. 


Zakres tematyczny oferowanych szkoleń:

 • komunikacja w życiu prywatnym i zawodowym,
 • motywowanie pracowników,
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • asertywność,
 • sprzedaż produktów i usług,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie firmą,
 • kierowanie zespołem,
 • delegowanie zadań,
 • profesjonalna obsługa klienta, profesjonalna obsługa pacjenta, obsługa trudnego klienta,
 • organizacja pracy i zarządzanie czasem,
 • obsługa programów MS Office,
 • ochrona danych osobowych (RODO),
 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy,
 • marketing w przedsiębiorstwie,
 • media społecznościowe i marketing w Internecie,
 • sprzedaż przez telefon,
 • savoir vivre w biznesie.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu o numerze ewidencyjnym 2.30/00323/2019.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: info@eduskills.pl
Telefon: +48 662 780 787

Ciasteczka>