Dostawca usług - POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Logo POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

0/5

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

Siedziba: Miodowa 14, 00-246 Warszawa

NIP: 5261029063

Liczba zrealizowanych usług : 0Charakterystyka działalności firmy

SZKOLENIA

Oferujemy: cykl praktycznych kursów i warsztatów opracowanych we współpracy z doświadczonymi praktykami i doradcami biznesu
pozwalających poszerzyć lub nabyć umiejętności potrzebne na danym stanowisku pracy, np.:
• Umiejętności praktyczne w handlu detalicznym,
• Szkoła Majstrów,
• Akademia Skutecznego Sprzedawcy,
• Sprzedaż w Niemczech/Vertrieb in Deutschland.

Naszą specjalnością jest tematyka międzynarodowa – ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich.

Język niemiecki - szkolenia językowe i audyt

Organizujemy warsztaty językowe dla specjalistów, w szczególności z zakresu finansów, prawa, techniki i energii odnawialnej. Prowadzimy audyty kompetencji językowych w przedsiębiorstwach.

Jesteśmy jedynym ośrodkiem egzaminacyjnym dla Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

AUDYT JĘZYKOWY OFERUJEMY: audyt nauczania i znajomości języka niemieckiego: ogólnego, biznesowego i specjalistycznego.

Audyt może mieć charakter poziomujący (A1-C1) lub wybiórczy, czyli sprawdzający konkretne kompetencje (np. obsługę reklamacji w języku niemieckim). Przeprowadzenie audytu może służyć zweryfikowaniu poziomu znajomości języka niemieckiego osoby na konkretnym stanowisku (np. przedstawiciela handlowego, pracownika działu zakupów), sprawdzeniu postępów w nauce języka w konkretnym czasie, czy przydzieleniu pracowników do grup nauczania, by lekcje języka obcego były bardziej efektywne.

DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - przygotowanie wykwalifikowanej kadry

Przedsiębiorstwom zainteresowanym organizacją kształcenia dualnego świadczymy usługi doradcze dotyczące m.in. aspektów prawnych,
wyboru zawodu, ustalenia programu nauczania realizowanego w szkole i zakładzie pracy, wyboru szkoły partnerskiej oraz utworzenia klas
patronackich.

Kształcenie dualne organizowane przy współpracy AHK Polska przebiega zgodnie z wytycznymi DIHK (Zrzeszenie Niemieckich Izb
Przemysłowo-Handlowych).

Certyfikacja - zapewniamy kompleksowe wsparcie przy certyfikacji kształcenia dualnego według standardów DIHK. Usługa
obejmuje rejestrację uczniów klasy patronackiej, organizację i przeprowadzanie egzaminów zawodowych według niemieckich
standardów oraz wydawanie polsko-niemieckich świadectw AHK/DIHK potwierdzających ukończenie nauki w systemie dualnym i zdanie
egzaminu. Egzaminy mają te zaletę, że odnoszą się do realnych warunków pracy. Wymagają od zdającego wykonania zadania od A do Z – uwzględniając planowanie, realizację, samokontrolę i symulowaną rozmowę z klientem.

DOŚWIADCZENIE -  przeprowadziliśmy certyfikację w następujących zawodach:
• elektronik techniki automatyzacyjnej,
• mechanik konstrukcji,
• mechanik odlewnictwa,
• mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej,
• monter mechatronik,
• projektant techniczny,
• specjalista ds. technologii przemysłu spożywczego,
• technik mechanik,
• technik urządzeń sanitarnych,
• mechatronik pojazdów samochodowych.

Szczegółowe informacje o dualnym kształceniu zawodowym na naszej stronie www.edunet-poland.pl 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

ISO 9001:2015

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nieustannie doskonali jakość swoich usług. We wrześniu 2017 r. po pozytywnym przejściu auditu recertyfikującego Izba otrzymała kolejny certyfikat jakości, tym razem za zgodność z nową normą ISO 9001:2015. 

AHK Polska została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy - nr wpisu 2.14/00216/2019.

wpis_do_rejestru.pdf
Referencje_Volkswagen.pdf
Referencje_KaVo_Polska.pdf
Referencje_Boehringer_Ingelheim.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: bb@ahk.pl
Telefon: +48225310500

Ciasteczka>