Dostawca usług - Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Informacji

Logo Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Informacji

4.9/5 z 184 ocen

Fundacja Instytut Bezpieczeństwa Informacji

Siedziba: ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa

NIP: 5732854282

Liczba zrealizowanych usług : 319Charakterystyka działalności firmy

Instytut Bezpieczeństwa Informacji to organizacja promująca rozwój gospodarki cyfrowej oraz wspierająca wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w działalności gospodarczej.

Jesteśmy zespołem ekspertów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zwłaszcza zarządzania wiedzą, procesami, jakością i relacjami z Klientami.

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Wskazujemy możliwe sposoby wykorzystania mocnych stron organizacji i pojawiających się szans, aby przedsiębiorstwo mogło sprostać istniejącym zagrożeniom, odpowiedzieć skutecznie na przemiany zachodzące na rynku, osiągając wytyczone cele.

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług szkoleniowych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, wsparcie rozwoju kompetencji ich zasobów kadrowych przy użyciu innowacyjnych narzędzi, a także stabilny, trwały i zrównoważony rozwój marki w branży doradczej i szkoleniowej.

Naszym celem strategicznym jest zwiększanie wartości przedsiębiorstw poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych w zakresie działalności szkoleniowej oraz świadczonych usług.


OFERTA

Skontaktuj się z nami:

  • przygotujemy diagnozę lub analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla Ciebie i Twojej organizacji,
  • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
  • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania, dopilnujemy terminów.

Jeśli masz inny pomysł na rozwój swojego potencjału – z nami możesz go zrealizować!

Obsługujemy projekty:

  • „Akademia Menadżera MMŚP”,
  • Akademia Menadżera MMŚP 2”,
  • "Akademia Transformacji Cyfrowej"

we wszystkich makroregionach Polski.

Organizujemy szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Poznaj szczegóły naszej oferty na: https://fibi.com.pl/oferta/ lub zadzwoń! 


Wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie usług szkoleniowych, usług doradczych i zarządzania projektami, co potwierdza certyfikat numer Q&R_745 wydany przez Q&R Polska sp. z o.o. 

Dążymy do upowszechniania wiedzy o dobrych praktykach w zapewnianiu jakości szkoleń. Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

VCC_certyfikat.pdf
certyfikat_Q&R_745_ver._1.0_2019-min.pdf
Referencje 1.pdf
Referencje 2.pdf
FIBI_referencje_BIRETA.pdf
certyfikat Q_R_745 ver. 2.0 2022.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: kontakt@fibi.com.pl
Telefon: (+48) 796 861 561

Ciasteczka>