"Ochrona Pracy" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Możliwość dofinansowania
ul. dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 26
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

W ramach przedsiębiorstwa spółki działa Ośrodek Kształcenia ustawicznego realizujący od blisko dwudziestu lat szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkolenia okresowe) dla wszystkich grup zawodowych oraz rodzajów prowadzonej działalności.

1) Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są równiez realizowane na rzecz jednostek publicznych - jednostek budżetowych, jednostek samorządowych, przedszkoli, szkół, uczelni. Realizowane są szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w zakresie zarządzania personelem, także szkolenia umożliwiające tym osobom realiozację szkoleń wstępnych bhp dla swoich pracowników. realizowane są szkolenia prawne: szkolenia z zakresu prawnej ochrony pracy dla pracodawców, szkolenia z odpowiedzialności prawnej pracodawców, szkolenia z odpowiedzialności prawnej dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

2) Ośrodek realizuje równiez szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w tym szkolenia z zakresu certyfikowanej pierwszej pomocy dające uprawnienia ratownika systemu pierwszej pomocy. Obecnie Ośrodek realizuje szkolenia z pierwszej pomocy skierowane do szkół w ramach nałożonego obecnym stanem prawnym obowiązku uzupełnienia tych szkoleń przez wszystkich pracowników szkół.

3) Ośrodek realizuje szkolenia z ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto w ramach działalności Spółka Ochrona Pracy Spółka z o. o. świadczy usługo w zakresie obejmującym rzeczoznawstwo , doradztwo (konsulting) organizacyjno-ekonomiczny obejmujący prawna ochronę pracy, prawo pracy, zarządzanie przedsiębiorstwem, pierwszą pomoc, oraz techniczne bezpieczeństwo pracy.

Ośrodek działający w ramach przedsiębiorstwa posiada:

1) akredytację Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz wpis do Rejestru szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) ;

2) Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego o wdrożeniu i stosowaniu w przedsiębiorstwie Spółki Ochrona Pracy Sp. z o. o. systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: komisje energetyczne, szkolenia specjalistyczne, rzeczoznawstwo, doradztwo (konsulting) organizacyjno-ekonomiczny.

3) Certyfikat Urzędu Dozoru technicznego o wdrożeniu i stosowaniu w przedsiębiorstwie Spółki Ochrona Pracy Spółka z o. o. systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: szkolenia specjalistyczne i zawodowe, rzeczoznawstwo, usługi - obsługa komisji energetycznych.

4) Certyfikat wydany przez Beureu Veritas zaświadczajacy, iż System Zarządzania zostął oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji obejmuje usługi outsourcingowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kadr i księgowości oraz usługi szkoleniowe i doradcze.

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
sekretariat@ochronapracy.com
Telefon
(+48) 608 354 681