Dostawca usług - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURBO" RUTECKI JÓZEF

Logo PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURBO" RUTECKI JÓZEF

4.7/5 z 120 ocen

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TURBO" RUTECKI JÓZEF

Siedziba: ul. Poznańska 47, 62-510 Konin

NIP: 6650007352

Liczba zrealizowanych usług : 115Charakterystyka działalności firmy

Firma PHU Turbo powstała w 1990 roku. Podstawową działalności jest świadczenie usług w zakresie nauki jazdy. Szkolenia prowadzone są na wszystkie kategorie prawa jazdy. PHU Turbo, jako pierwszy ośrodek szkolenia kierowców posiadała najnowszy sprzęt oraz pomoce naukowe w szkoleniu. Firma PHU Turbo prowadząca Ośrodek Kierowców posiada flotę samochodową odpowiadającą programowi szkolenia kandydatów na kierowców. Pojazdy przeznaczone do nauki jazdy odpowiadają marką i wymogami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Pojazdy takie jak na egzaminach. Plac manewrowy z nawierzchnią asfaltową, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe, z trwale wyznaczonymi stanowiskami umożliwiającymi wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym, z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu. Odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia Firma PHU Turbo posiada cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem, stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy, komputery z dostępem do Internetu. W zależności kategorii prawa jazdy Firm PHU Turbo zatrudnia instruktorów, każdy z nich posiada wykształcenie pozwalające prowadzenie zajęć zgodne z rodzajem prowadzonych szkoleń. Jako jedyni w Koninie szkolimy osoby niepełnosprawne. Firma PHU Turbo dokłada wszelkich starań, aby poprzez zawodowe doskonalenie kadry w zakresie prowadzonych form kształcenia, powiększanie floty samochodowej oraz zbiorów bibliotecznych materiałów dydaktycznych odzwierciadlało poziom zaawansowania w prowadzonej działalności i przynosiło korzyści zarówno klientów (kursantów) pracowników oraz właściciela.     Firma zapewnia wszystko, czego potrzeba, żeby z dumą powiedzieć – Turbo to szkoła jazdy w Koninie, która pozwoliła zdobyć prawo jazdy.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "TURBO” Rutecki Józef jest prowadzone na zasadzie działalności gospodarczej regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą CEIDG oraz zgłoszony do Urzędu Skarbowego, jako płatnik podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Placówka powstała roku 1990 i do dnia dzisiejszego prężnie prowadzi swą działalność pod adresem 62-510 Konin, ul. Poznańska 47. Właścicielem całej placówki jest inż. Józef Rutecki, – który pełni tez funkcję kierownika ośrodka szkolenia kierowców. Ośrodek szkolenia kierowców funkcjonuje od dn. 06-02-1990 w formie pozaszkolnej formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.  Rejestr Instytucji szkoleniowych (RIS) z dn. 23-02-2011r., akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 07-09-2018 r. 

Formy kształcenia

 • Kurs prawa jazdy kat. B
 • Kurs prawa jazdy kat. B/ osoby niepełnosprawne
 • Kurs prawa jazdy kat. B+E
 • Kurs prawa jazdy kat. C
 • Kurs prawa jazdy kat. C+E
 • Kurs prawa jazdy kat. D do Kat. B
 • Kurs prawa jazdy kat. D do Kat. C
 • Kurs prawa jazdy kat. T

Pomieszczenia dydaktyczne

 • 2 sale wykładowe wyposażone w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu, oświetlone, ogrzewane i przewietrzane, odizolowane od innych pomieszczeń.
 • plac manewrowy z nawierzchnią asfaltową, wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe, z trwale wyznaczonymi stanowiskami umożliwiającymi wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym, z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu, odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia 

Wyposażenie dydaktyczne. Sale wykładowe, wyposażone są:

 • cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem,
 • stanowiska komputerowe przeznaczone do prowadzenia szkolenia w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy - jeżeli takie szkolenie ma być prowadzone;
 • wyposażone w komputer z dostępem do Internetu
 • tablicę do pisania,
 • makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,
 • tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;
 • Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia oznaczone są nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie - z wyjątkiem motocykli, przyczep; litery i cyfry oznaczenia są czytelne;
szczegoly_ris.pdf
rekomendacja_ohp.pdf
rekomendacja_energa.pdf
referencje_pup.pdf
mopr.pdf
referencje_energa_1.pdf
certyfikat.pdf
akredytacja.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: skpturbo@wp.pl
Telefon: (+48) 500 076 890

Ciasteczka>