Dostawca usług - POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Logo POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

4.5/5 z 51 ocen

POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

Siedziba: ul. Targowa 18/603, 25-001 Kielce

NIP: 6572914075

Liczba zrealizowanych usług : 18Charakterystyka działalności firmy

POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI (PIPRIL OŚ) stale współpracuje i obsługuje głównie mikro, małe i średnie firmy z województwa świętokrzyskiego, dodatkowo nasza jednostka jest jedyną w skali województwa świętokrzyskiego Instytucją Otoczenia Biznesu zogniskowaną w swoim działaniu na świadczeniu specjalistycznych usług szkoleniowych i doradczych dedykowanych podmiotom świętokrzyskiego sektora MMSP skupionych wokół 2 kluczowych branż regionu, tj. nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa spożywczego  oraz turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej.

PIPRIL OŚ jest czynnym członkiem jednego z konsorcjów na rzecz na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego - Konsorcjum na rzecz rozwoju - Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

Nasze dotychczasowe działania – w ujęciu projektowym:

- szkolenia z branży handlowej np – „Strategie i systemy pracy sieci handlowych na przykładzie obrotu  świeżą żywnością“, „Budowa marki“, „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności“, „Etykietowanie produktów spożywczych.

- doradztwo z zakresu technologii w produkcji spożywczej,

- doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowań,

- doradztwo we właściwym doborze narzędzi i działań marketingowych

- współorganizacja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i lokalny produkt żywnościowy w skali regionalnej, udział
w targach Smaki Regionów/Polagra Food w Poznaniu na których wręczane są „Perły“

- organizacja promocji produktów naszych członków na imprezach takich jak: Smaki Regionów/Poznań, Dożynki Prezydenckie/Spała, dożynki lokalne,
- współorganizacja targów Ecofamily w Kielcach, Festiwalu Zielarskiego w Łagowie, Ogólnopolskiej Konferencji Hortintegra „Integrowana Produkcja Roślin – aspekty praktyczne i perspektywy“.

Podmiot posiada Certyfikat o numerze rejestracyjnym PL-PNG-155b/ISO/18, który poświadcza że POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001: 2015-10 w zakresie organizowania współdziałania członków Izby oraz bieżącą realizację działań statutowych, realizacji działań szkoleniowych i doradczych ocharakterze rozwojowym oraz usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

cert IZBA wyd b 2021.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl
Telefon: (+48) 606 895 400

Ciasteczka>