Dostawca usług - DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz

Logo DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz

4.8/5 z 60 ocen

DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz

Siedziba: ul. Duńska 40b/8, 71-795 Szczecin

NIP: 9551867389

Liczba zrealizowanych usług : 18Charakterystyka działalności firmy

DCC Grygorcewicz Development Consulting Coaching jest uznaną na rynku firmą konsultingowo-szkoleniową, rozwijającą menedżerów i zespoły w osiąganiu lepszych wyników w zdrowej atmosferze.

Pomagamy firmom produkcyjnym i usługowym w efektywnym rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej. Wzmacniamy efektywność liderów i zespołów poprzez kompleksowe projekty rozwojowe obejmujące:

 • badanie potrzeb na różnych poziomach
 • diagnozę i ocenę kompetencji
 • rekomendowanie najlepszych rozwiązań
 • projektowanie programów rozwojowych
 • prowadzenie warsztatów szkoleniowych, coachingu menedżerskiego i zespołowego
 • follow up i wsparcie konsultingowe w trakcie i po zakończeniu projektu.

Specjalizujemy się w tematyce zarządzania, przywództwa, współpracy, komunikacji, coachingu, skutecznych technik sprzedaży oraz budowania zaangażowanych zespołów.

Mamy na koncie ponad 6000 godzin coachingu zespołowego, executive coachingu oraz szkoleń menedżerskich i sprzedażowych. Pracujemy według autorskich programów, w tym według modelu Coachingu Zespołowego DCC EvolutionTM oraz modelu Kompetencji Menedżerskich DCC Complete LeaderTM.

Jakość naszych usług jest potwierdzona jest certyfikatami i akredytacjami międzynarodowych i krajowych organizacji (m.in. certyfikat jakości usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, akredytacje International Coach Federation oraz Team Coaching International, certyfikacje FRIS Style Myślenia i Działania, Points of You, narzędzi  diagnostycznych Competence Navigator 360, Insightful Profiler iP121 oraz wielu innych trenerskich, coachingowych oraz diagnostycznych), a przede wszystkim rekomendacjami zadowolonych klientów.

W partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim prowadzimy autorskie Studia Podyplomowe „Coaching Zespołowy i Budowanie Efektywnych Zespołów” oparte na naszym modelu Coachingu Zespołowego DCC EvolutionTM.

Zapraszamy po więcej szczegółów na www.dcc-grygorcewicz.pl oraz nasz profil firmowy na Facebook.

Nasze usługi świadczymy między innymi dla: Bridgestone, Tesco, Radiometer, DGS Poland, LM Wind Power Blades, Poczta Polska, Bank Zachodni WBK, Inter-Metal, Szczecińska Energetyka Cieplna, Wilhelmsen Technical Solutions, Survitec Group, Nordic Consulting & Development Company, e-kierowca, Sunrise Finance, Radex, Sprint Logistyka S.A. i wiele innych.

 

W JAKICH SYTUACJACH POMAGAMY KLIENTOM? Między innymi:

 • Przy zmianie stylu zarządzania menedżerów na wykorzystujący zasoby zespołowe.
 • Interwencyjnie przy pogarszającej się atmosferze na produkcji i odejściach pracowników.
 • Długofalowo, żeby budować zaangażowanie, motywującą atmosferę i stabilny wynik.
 • Żeby managerowie mogli zintegrować kompetencje menedżerskie i stosować je skutecznie w praktyce.
 • Przy awansie na kierownicze stanowiska.
 • Żeby wyrównać poziom umiejętności zarządzania u liderów produkcyjnych.
 • Do budowania autorytetu managerów jako osób zarządzających.
 • Do likwidowania dysfunkcji w pracy zespołowej i określenia spójnych wartości zespołu.

OFERUJEMY FIRMOM STAŁE, DŁUGOTRWAŁE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 • diagnozy, projektowania i aktualizacji kompetencji menedżerskich i zespołowych
 • programów rozwojowych dla menedżerów i zespołów
 • warsztatów i szkoleń
 • coachingu zespołowego i menedżerskiego
 • konsultingu procesów dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

WYBRANE PROJEKTY, KTÓRE REALIZOWALIŚMY:

GRAMY DO JEDNEJ BRAMKI – 14 miesięczny program rozwojowy (wsparcie teamcoachingowe oraz indywidualny coaching menedżerski) dla dyrektora, menedżerów i teamleaderów produkcji w LM Wind Power Blades Polska Sp. z o.o, mający na celu oczyszczenie atmosfery w zespole produkcyjnym, wywołanie sposobu myślenia nastawionego na zespołowe szukanie sposobów i rozwiązań oraz wypracowanie postawy odpowiedzialnego, zespołowego dążenia do osiągania wspólnych celów i wyników.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA – kilkunastomiesięczny program szkoleniowo-coachingowy dla zespołów linii produkcyjnych Radiometer, mający na celu określenie dla każdej linii własnego kodeksu współpracy, określającego zdrowe nawyki w relacjach i komunikacji, pozwalające łączyć wyniki z dobrą atmosferą w pracy.

MANAGEMENT DEVELOPMENT GROUP – 18 miesięczny program rozwojowy (wsparcie warsztatowe oraz indywidualny coaching menedżerski) dla menedżerów działów wsparcia produkcji w Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., mający na celu doskonalenie jakości zarządzania w firmie, poprzez zwiększenie kompetencji menedżerów o wysokim potencjale rozwojowym, w obszarze zarządzania zespołami i zadaniami.

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA I BUDOWANIA ZDROWYCH ZESPOŁÓW – roczny program szkoleniowo-coachingowy dla menedżerów zespołu zarządzającego Inter Metal Sp. z o.o., obejmujący kompleksowy rozwój kompetencji menedżerskich i zespołowych (m.in. przywództwo, mentoring, zarządzanie coachingowe, zarządzanie w trudnych sytuacjach, budowanie i motywowanie zespołów).

FRIS-STYLE ZARZĄDZANIA. JAK SKUTECZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ I OSIĄGAĆ WYNIKI? – kilka edycji otwartych warsztatów skierowanych do menedżerów i właścicieli firm, mających na celu rozwój kompetencji menedżerskich w oparciu o praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu znajomości Stylów Myślenia i Działania FRIS.

ANALIZA TRANSAKCYJNA W ZARZĄDZANIU SYSTEMOWYM – otwarte warsztaty dla menedżerów i zespołów, mające na celu rozwój kompetencji zarządczych i komunikacyjnych w oparciu o praktyczne wykorzystanie koncepcji Analizy Transakcyjnej w budowaniu zdrowych i zaangażowanych zespołów.

DIAGNOZA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH 360 – badanie stopnia dopasowania kompetencji menedżerskich metodą 360 stopni z pomocą Competence NavigatorTM dla 80 mistrzów i starszych mistrzów produkcji Bridgestone Stargard, w celu zebrania informacji zwrotnych o zachowaniach od współpracowników i określenia kierunków rozwojowych.

 

PORUSZAMY SIĘ W PIĘCIU GŁÓWNYCH OBSZARACH TEMATYCZNYCH:

1. STREFA MENEDŻERA – Lider kompletny

COACHING MENEDŻERSKI:

 • Executive coaching – budowanie charyzmy lidera. Coaching menedżerski dla właścicieli firm i kadry zarządzającej.
 • Rozwój efektywnego menedżera. Coaching menedżerski dla menedżerów i team leaderów.

PRAKTYCZNE WARSZTATY:

 • Jestem szefem. Styl zarządzania świadomego lidera.
 • Buduję relacje. Sztuka budowania i motywowania zespołu.
 • Działam w trudnych sytuacjach. Zarządzanie konfliktem i emocjami.
 • Zapewniam rozwój zespołu. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa.
 • Realizuję pomysły. Prowadzenie ludzi przez zmianę.
 • Mam czas na sprawy strategiczne. Mentoring i sukcesja jako naturalne dopełnienie rozwoju menedżera.
 • Wspieram i wymagam. Coachingowy styl zarządzania.
 • Mówię jak przywódca. Autoprezentacja i wystąpienia przed pracownikami.

2. STREFA WSPÓŁPRACY ZESPOŁOWEJ - gramy do jednej bramki

COACHING ZESPOŁOWY:

 • Gramy do jednej bramki. Coaching zespołowy dla lidera i zespołu.
 • Przykład idzie z góry. Coaching zespołowy dla kadry zarządzającej.
 • Interwencja zespołowa. Coaching dla zespołu w kryzysie.
 • Budowanie tożsamości zespołu. Coaching dla wzmocnienia relacji i współpracy.

PRAKTYCZNE WARSZTATY:

 • Komunikacja w zespole.
 • Sprawna współpraca międzywydziałowa – jak radzić sobie z podziałami?
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie.
 • Jednolite: wizja, misja i wartości organizacji.
 • Brainstormingowe sesje tworzenia pomysłów.
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów.

3. STREFA SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY - wszyscy jesteśmy sprzedawcami

COACHING SPRZEDAŻY:

 • Jak motywować zespół, by miał lepsze wyniki. Coaching dla szefów sprzedaży.
 • Sprzedaż z odwagą. Coaching dla pracowników sprzedaży.

PRAKTYCZNE WARSZTATY:

 • Biznesowa obsługa klienta przez całą firmę, nie tylko przez sprzedawców.
 • Budowanie najlepszych standardów obsługi klienta.
 • Techniki efektywnej sprzedaży.
 • Zaawansowane techniki negocjacyjne.
 • Trudne sytuacje z klientami.

4. STREFA EFEKTYWNEJ PRACY - pracuj mądrze – nie ciężko

COACHING:

 • Jak działać pewnie i skutecznie w nowym środowisku? Coaching dla nowych pracowników.
 • Pracuj mądrze, nie ciężko. Coaching dla doświadczonych pracowników.

PRAKTYCZNE WARSZTATY:

 • Ja w firmie. Świadomość roli i wartości w organizacji.
 • Działam skutecznie i zdrowo – brawo ja! Efektywne zarządzanie czasem i energią.
 • Radzę sobie z trudnościami. Zarządzanie stresem i automotywacja.
 • Zarządzam emocjami. Trening asertywnej komunikacji.
 • Skutecznie współpracuję. Style komunikacji i typy temperamentu.

5. STREFA TRENERÓW I COACHÓW WEWNĘTRZNYCH - droga rozwoju organizacji

STUDIA, KURSY I SUPERWIZJA:

 • Studia Podyplomowe – Coaching Zespołowy i Budowanie Efektywnych Zespołów.
 • Kurs trenera wewnętrznego.
 • Kurs umiejętności coachingowych dla trenerów wewnętrznych.
 • Kurs coacha wewnętrznego.
 • Superwizja pracy trenerów i coachów.

 

Akredytacje dowodzą naszych kompetencji i uprawniają nas do korzystania z licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, które pozwalają nam obiektywnie ocenić stan organizacji i odkryć prawdziwe przyczyny jej problemów.

Dbamy, by nasza praca odpowiadała najlepszym i najaktualniejszym standardom w dziedziny szkoleń, coachingu i biznesu – ale świadomie wybieramy tylko te, które sprawdzają się w polskich realiach, łącząc je ze sprawdzonymi na lokalnym rynku metodami autorskimi.

Certyfikat jakości usług szkoleniowo-rozwojowych SUS 2.0 Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, świadczący o wysokim standardzie realizowanych przez naszą firmę usług, poświadczonych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.

Akredytacja International Coach Federation

Jesteśmy akredytowanymi coachami ICF – największej na świecie międzynarodowej organizacji branżowej. Akredytacja ICF dowodzi naszych kompetencji do pracy coachingowej z ludźmi i zespołami oraz wierności  zasadom profesjonalnego postępowania zapisanym w Kodeksie Etycznym ICF.

Akredytacja Team Coaching International

Potwierdza nasze kompetencje w dziedzinie mechanizmów zespołowych i korzystania z nich dla poprawy efektywności i relacji. Uprawnia nas do stosowania metody Team Coaching International oraz opartych o nią metodyk i zgodnych z nimi narzędzi diagnostycznych:

 • Team Diagnostic ™ – assessment zespołu, wskazuje mapę efektywności i rozwoju zespołu;
 • Team Leader View™ – ocena lidera z punktu widzenia zespołu i jego samego;
 • Team 360 View™ – ocena zespołu z perspektywy otoczenia;
 • Organization View™ – ocena organizacji z perspektywy otoczenia.

Akredytacja Career Coach

Akredytacja Career Coach potwierdza nasze kompetencje i uprawnia do korzystania z testów diagnostycznych iP Career Coach:

 • iP 121 Insightful Profiler – ocena potencjału osobistego i zawodowego (mocne strony, czynniki motywujące do pracy, ograniczenia, preferowana rola w zespole, mierzalne kompetencje do rozwoju);
 • iP 360 – autodiagnoza profilu zawodowego menedżera wsparta informacjami od współpracowników; wspomaga rozwój umiejętności lidera.

Akredytacja ADVISIO

Akredytacja Advisio potwierdza nasze kompetencje i uprawnia do korzystania z narzędzi służących do badania poziomu kompetencji metodą 360 stopni za pomocą Competence NavigatorTM 360 , dzięki której pozyskujemy informacje zwrotne na temat stopnia dopasowania poziomu kompetencji badanej osoby do rzeczywistych oczekiwań osób, które tworzą jej zawodowe otoczenie. Kryterium odniesienia jest wypadkową oczekiwań i potrzeb ludzi tworzących organizację, a nie sztywnego poziomu z macierzy kompetencji.

Badania kompetencji menedżerskich z pomocą Competence NavigatorTM 360 pozwalają między innymi:

 • Określić lub zaktualizować odpowiedni model kompetencji w firmie.
 • Zbadać poziom dopasowania kompetencji w organizacji do oczekiwanych, w skuteczny, ale przyjazny dla badanych i udzielających informacji sposób.
 • Zebrać informacje zwrotne na temat badanych kompetencji w formie 360 ze strony osób współpracujących z badanymi (np. przełożony, podwładni, współpracownicy, partnerzy, klienci itp.) i porównać z samooceną badanego.
 • Precyzyjnie określić potrzeby rozwojowe pracowników na przyszłość i dzięki tym informacjom zaplanować przemyślany budżet i celowe działania rozwojowe.
 • Uzyskać punkt odniesienia i możliwość wymiernego zbadania efektywności szkoleniowej i rozwojowej w okresie 12 miesięcy.
 • W perspektywie roku ułatwić wskazanie zarządowi konkretnych wyników pracy HR w zakresie rozwoju pracowników i wpływ działań HR na efektywność firmy.

Akredytacja FRIS® – Style myślenia i działania

Akredytacja FRIS® potwierdza nasze kompetencje i uprawnia do korzystania z metodologii FRIS® i wykorzystujących ją testów diagnostycznych:

 • raport indywidualny FRIS – opisuje sposób myślenia i działania i udziela badanemu wskazówek, jak powinien rozwiązywać problemy oraz komunikować się z osobami o różnych sposobach myślenia;
 • raport zespołowy FRIS – rysuje mapę komunikacji w zespole i daje wskazówki, gdzie szukać źródeł konfliktów, jak dobrze się komunikować i wspólnie realizować zadania;
 • raport rekrutacyjny FRIS – określa, na ile kandydat spełnia wymagania rekrutacyjne i wskazuje źródła możliwych trudności i korzyści z jego pracy.

Licencja Points of YouTM

Licencja pozwala nam stosować metodę Points of You™ i oparte na niej narzędzia The Coaching Game i Punctum, które służą do tworzenia dedykowanych programów rozwojowych. Praca z użyciem obrazów słów i metafor pozwala wyjść poza standardowe schematy myślenia i obserwować rzeczywistość z różnych punktów widzenia. W ten sposób budujemy z menedżerami i zespołami nowe podejście do problemów jako do wyzwań i ukierunkowujemy ich na działanie.

Referencje_Wojciech_Obrzut.pdf
Referencje_dla_DCC_-_LM_-_Gramy_do_jednej_bramki_2016.pdf
Referencje_dla_DCC_-_DGS_12.2016.pdf
Referencje_dla_DCC_-_Wilhelmsen_12.2016_-_ocena_kompetencji_360.pdf
Certyfikat_SUS_2.0_DCC_GRYGORCEWICZ_TG.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: t.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl
Telefon: +48505184492

Ciasteczka>