Dostawca usług - Vaxla Sp. z o.o.

Logo Vaxla Sp. z o.o.

4.8/5 z 514 ocen

Vaxla Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Karola Kurpińskiego 62/-, 02-733 Warszawa

NIP: 6462938152

Liczba zrealizowanych usług : 39Charakterystyka działalności firmy

Vaxla Sp. z o.o założona została przez profesjonalistów z dużym doświadczeniem zawodowym w krajowym i międzynarodowym biznesie. Zespół nasz stanowią eksperci z dziedzin analizy ekonomicznej, finansów, zarządzania.

Nasze doświadczenie opieramy na zespole, który przeniósł pozytywne doświadczenia z sektora bankowego, sektora poręczeniowego oraz instytucji otoczenia biznesu w celu świadczenia usług biznesowych na najwyższym poziomie.

Naszym Klientom proponujemy kompleksową usługę doradztwa oraz konsultacje w zakresie:

·Dotacji unijnych

·Pożyczek Unijnych

·Biznes planów

·Analiz oraz badań

·Raportów i ekspertyz

·Doradztwa

·Studiów niewykonalności

·Restrukturyzacji finansowej

·Kredytów korporacyjnych

·Obsługi szkoleń i warsztatów specjalistycznych

W ramach naszej działalności:

·pozyskujemy środki finansowe z rynku komercyjnego,

·zajmujemy się pozyskaniem finansowania zwrotnego na zasadach preferencyjnych z dostępnych programów rządowych lub unijnych,

·zajmujemy się opracowaniem dokumentacji wymaganej na każdym z etapów pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,

·przygotowujemy biznes plany wraz z dodatkową dokumentacją w ramach procesu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję,

·wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i majątku (w tym nieruchomości),

·świadczymy usługi w zakresie doradztwa i zarządzania inwestycyjnego,

·realizujemy specjalistyczne ekspertyzy i raporty w zakresie budownictwa i ochrony środowiska sporządzane przez uprawnionych ekspertów,

·wykonujemy strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, wieloletnie plany inwestycyjne.

Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najlepszych doradców prawnych i podatkowych, aby zagwarantować Klientowi pełną wiarygodność naszych rekomendacji.

W naszych projektach stawiamy akcent na merytoryczność, terminowość i profesjonalne standardy etyczne. Podobnie jak dla naszych Klientów – dla nas również liczy się wynik.

Podejmujemy się tylko takich zadań, co do których mamy pewność odpowiedniej jakości naszej usługi.

Nasz zespół reprezentuje następujące specjalizacje: ekonomię, prawo, marketing, analizę finansową oraz branże techniczne w zależności od tematyki projektu. Jedynie w zakresie merytorycznego zakresu projektu konieczne jest wsparcie i zaangażowanie ze strony wnioskodawcy.

Przygotowane przez nas projekty cechują się wysoką jakością treści tak od strony technicznej jak i merytorycznej oraz koncepcyjnej. Są spójne, logiczne i przede wszystkim przemyślane pod kątem kryteriów wg których urzędnicy oceniają projekty. To z kolei znajduje bezpośrednie przełożenie na wysoką ocenę wniosków i bardzo duże szanse pozyskania dofinansowania.

W ramach działalności dotyczącej funduszy unijnych proponujemy następujące obszary współpracy:

I Efektywne i skuteczne aplikowanie o środki unijne

II Prawidłowe rozliczenie  środków unijnych

III Przygotowanie do korzystania z funduszy unijnych

W naszej Spółce wyodrębnione zostały działy:

  1. Usługi doradcze/szkolenia
  2. Pożyczki unijne
  3. Dotacje unijne

Przekazujemy wiedzę z zakresu:

  • gdzie aplikować,
  • co dokładnie napisać we wniosku,
  • jak przygotować dokumentację do konkursu.
  • jak prowadzić projekt,
  • na co zwracać uwagę przy jego realizacji,
  • jak rozliczać wydatki,
  • jak przygotować się do jego kontroli.

Pomagamy w:

·W skutecznym pozyskaniu bezzwrotnych dotacji unijnych

·W przejściu krętej drogi od koncepcji projektu do jego rozliczenia i kontroli końcowej

·Pomagamy wybrać właściwą strategię projektu,

·Dobieramy właściwy konkurs,

·Pomagamy w opracowaniu harmonogramu wydatków projektu,

·Przygotowujemy biznesplan projektu tak w części merytorycznej jak i finansowej,

·Przygotowujemy studium wykonalności inwestycji gdy konkurs tego wymaga,

·Przygotowujemy dokumentację techniczną projektu,

·Piszemy profesjonalny wniosek o dotację,

·Pomagamy zdefiniować wskaźniki,

·Prowadzimy wniosek na etapie oceny,

·Przygotowujemy dokumentację do umowy o dofinansowanie,

·Pomagamy rozliczyć dotację unijną,

·Uczestniczymy w kontrolach naszych projektów.

Spółka Vaxla posiada certyfikat ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie

Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych 

nr certyfikatu: 486467

okres ważności: 03 luty 2020 - 02 luty 2023

List_Referencyjny_BP.pdf
List_Referencyjny_Catamarans.pdf
List_Referencyjny_PIG.pdf
certyfikat_ISO.pdf
Certyfikat ISO.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: e.marczuk@vaxla.pl, biuro@vaxla.pl, pozyczki@vaxla.pl, dotacje@vaxla.pl
Telefon: (+48) 534 307 050

Ciasteczka>