Dostawca usług - Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Logo Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

4.5/5 z 55 ocen

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Siedziba: al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

NIP: 6772206791

Liczba zrealizowanych usług : 36Charakterystyka działalności firmy

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (WSE) posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 262. WSE od 2003 roku prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych w ramach podstawowej działalności uczelni.

Dodatkowo Wyższa Szkoła Europejska od 2004 roku realizuje projekty o charakterze szkoleniowo-rozwojowym, szkolenia oraz doradztwo zawodowe.

Zgodnie z zapisami § 6.pkt 2 ust. 4-7 Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej. im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity), Uczelnia ma w szczególności prawo do:

 • prowadzenia kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich
 • prowadzenia studiów podyplomowych, kursów doszkalających i szkoleń
 • potwierdzania efektów uczenia się na zasadach określonych w Ustawie
 • wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów doszkalających

Od 2018 roku uczelnia jest podmiotem świadczącym usługi rozwojowe wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych. Do końca lipca 2020 r. z usług rozwojowych (głównie w zakresie studiów podyplomowych) za pośrednictwem BUR skorzystało 25 osób.

WSE prowadzi studia podyplomowe na następujących kierunkach:

 1. Analityka biznesowa w zarządzaniu strategicznym
 2. Behawiorystyka zwierząt towarzyszących
 3. Behawiorystyka zwierząt towarzyszących- koty
 4. Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)
 5. Coach i Trener - partner w rozwoju
 6. Doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery
 7. E-learning: projektowanie i wdrażanie
 8. E-marketing
 9. Grafika reklamowa
 10. Home Design
 11. Mediacje i negocjacje z elementami psychologii
 12. Menedżer BHP
 13. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 14. Lean & Automation - Continuous Improvement
 15. Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych
 16. Psychologia w zarządzaniu
 17. Studia menedżerskie
 18. Twoja firma - prawo i zarządzanie w małej firmie
 19. UX & Business Design
 20. Zarządzanie projektami
 21. Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu
 22. Human Resources - Zarządzanie zasobami ludzkimi

W ramach podstawowej działalności WSE od 2005 roku realizuje również szkolenia otwarte i zamknięte. Poniżej przedstawiamy listę szkoleń realizowanych przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera:

 1. LIDER ZESPOŁU - SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIEM GRY SYMULACYJNEJ
 2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH
 3. COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA
 4. ASERTYWNOŚĆ W KONTAKTACH ZAWODOWYCH
 5. INTENSYWNY KURS ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 6. PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI ZGODNIE Z ISO21500:2012
 7. KSZTAŁTOWANIE INDYWIDUALNEGO STYLU ZARZĄDZANIA W OPARCIU O MODELE OSOBOWOŚCI
 8. WZMACNIANIE WIZERUNKU LIDERA – PRACA NAD WARSZTATEM GŁOSOWYM
 9. LEADERSHIP – WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW PRZYWÓDZTWA SYTUACYJNEGO
 10. SKUTECZNE DELEGOWANIE ZADAŃ
 11. ETYKIETA I RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE
 12. TECHNIKI NEGOCJACYJNE W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM
 13. KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM
 14. WYWIAD BEHAWIORALNY: METODA EFEKTYWNEGO PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
 15. NARZĘDZIA REKRUTACJI I SELEKCJI: ASSESSMENT CENTER
 16. NARZĘDZIA REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW
 17. PRACODAWCA A ZWIĄZKI ZAWODOWE
 18. NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
 19. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W SPRAWACH PRACOWNICZYCH
 20. URLOPY PRACOWNICZE
 21. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
 22. NOWELIZACJE PRAWA PRACY W 2016 I 2017 ROKU
 23. EFEKTYWNY CZAS PRACY W FIRMIE
 24. PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI
 25. SESJE COACHINGOWE
 26. ROZWIJANIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH
 27. SPRZEDAŻ - SZKOLENIE I WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM GRY SYMULACYJNEJ
 28. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – WARSZTATY Z GRĄ SYMULACYJNĄ
 29. MEDIACJE - POROZUMIENIE Z EFEKTEM WIN-WIN
 30. PROWADZENIE SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
 31. TUTORING: MODUŁ I
 32. KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA (PRACA I RELACJE Z OSOBAMI Z INNYCH POKOLEŃ)
 33. WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W BIZNESIE
 34. STRES I ZARZĄDZANIE STRESEM W ORGANIZACJI
 35. PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA
 36. KURSY JĘZYKOWE W WYŻSZEJ SZKOLE EUROPEJSKIEJ
 37. LEADERSHIP SKILLS
 38. PROJECT CONTROLLING
 39. TIME MANAGEMENT
 40. INVESTMENT PSYCHOLOGY
 41. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE DANYCH W FIRMIE - NA PRZYKŁADZIE ENOVA365 BI I POWER BI
 42. VIDEO MARKETING
 43. SKUTECZNA REKLAMA NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE
 44. CUSTOMER EXPERIENCE MANAGMENT
 45. NOWOCZESNE MEDIA RELATIONS
 46. MARKETING B2B
 47. PROJEKTOWANIE GRY
 48. OD ZDJĘCIA DO PUBLIKACJI
 49. DTP – PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI DO DRUKU
 50. PROJEKTOWANIE DLA POLIGRAFII – PUŁAPKI I TRIKI
 51. GRAFIKA WEKTOROWA - ADOBE ILLUSTRATO

Najważniejsze projekty realizowane przez WSE latach 2005-2020:

Lider Nowej Gospodarki - studia podyplomowe realizacja 2 edycji studiów podyplom. adresowanych do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na kierunkach: Marketing w sieci, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Lider biznesu, Tłumaczenia audiowizualne oraz Technical writing. Projekt był skierowany do 250 os. z całej Polski - 140 pracowników i 110 mikro/małych przedsiębiorstw

Kształcenie z perspektywą - projekt obejmował opracowanie i realizację 4 kierunków studiów podyplomowych oraz 18 szkoleń  o tematyce: 

 • Doradztwo zawodowe
 • Badania społeczne
 • Przywództwo
 • Tłumaczenia ustne 

W projekcie uczestniczyło łącznie 336 osób.

Platforma Kształcenia Społecznościowego – WeLearning to projekt, którego celem było wykształcenie, przetestowanie i upowszechnienie nowego modelu kształcenia ustawicznego łączącego formalne, nieformalne i pozaformalne formy kształcenia. Jego nowatorstwo polega przede wszystkim na połączeniu możliwości jakie daje portal społecznościowy z różnorodnymi formami kształcenia. Zajęcia na platformie prowadzone były w formie szkoleń stacjonarnych i elearningowych:

W projekcie uczestniczyło łącznie 181 osób dorosłych.

W projekcie przeprowadzono łącznie ponad 20 szkoleń o następującej tematyce:

 • Projektowanie skutecznych kampanii reklamowych i PR
 • Zaawansowane warsztaty negocjacyjne
 • Komunikacja wielokulturowa
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Zaawansowane Warsztaty Zarządzania Projektami
 • Przywództwo i zarządzanie zespołem
 • Kreatywność i  Design Thinking
 • Zakładanie działalności gospodarczej i prowadzenie firmy
 • Adobe Photoshop na poziomie średniozaawansowanym
 • Podstawy Adobe Ilustrator
 • WordPress – projektowanie stron www i zarządzanie nimi
 • Prawne aspekty e-biznesu
 • Budżetowanie, projektowanie i realizacja kampanii na Facebooku 
 • Zaawansowane funkcje MS Excel
 • Jak uczyć się efektywniej?
 • Rekrutacja i selekcja pracowników (na poziomie średniozaawansowanym)
 • Wystąpienia publiczne i efektywne prezentacje
 • Aktywizujące metody nauczania
 • Ocalić od zapomnienia – ćwiczenia pamięciowe
 • Coaching, coachingowe metody zarządzania
 • Warsztat rozwojowy - zarządzanie sobą
 • Język hiszpański kulturalnie

oraz 

udostępniono ponad 180 materiałów dydaktycznych na platformie edukacyjnej (materiały w formie kursów e-learningowych, wykładów multimedialnych, videotutoriali, podcastów, infografik oraz case study)

W ramach projektu przeprowadzono również cykl usług związanych z doradztwem zawodowym oraz coachingiem dla 40 uczestników projektu, przeprowadzono łącznie 240 godz. doradczo-coachingowych (liczba przeprowadzonych godzin na 1 uczestnika obejmowała 6h).

Projekt PUAP 50+ realizowany w partnerstwie z firmą Orange Hill, dotykał wyzwań międzypokoleniowych zespołów, transferu wiedzy, aktywności pracowników 50+ i wspierania i rozwoju pracowników wchodzących na rynek pracy. Dzięki Programowi, rozwiązania dostępne i wykorzystywane przez duże międzynarodowe korporacje stały się dostępne dla firm z sektora MŚP. Projekt był skierowany do firmy z sektora MŚP, organizacji zatrudniających zespoły międzypokoleniowe, w tym osoby po 50 roku życia, do pracowników zajmujących się rozwojem innych, zainteresowanych własnym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji oraz do organizacji zainteresowanych nowymi wyzwaniami i innowacjami w HR.

Dzięki udziałowi w projekcie firmy MŚP zyskały:

 • audyt dotyczący wieku, z którego dowiesz się, jakie problemy występują i które z nich mają największy wpływ na twoją organizację;
 • konsultacje ekspertów z zakresu HR i zarządzania wiekiem, którzy pomogą ci rozwiązać najistotniejsze problemy;
 • cykl darmowych szkoleń, które przygotują ciebie lub wskazaną osobę do profesjonalnego i systemowego wspierania zespołów międzypokoleniowych i osób 50 +;
 • narzędzia pozwalające lepiej wykorzystać potencjał osób 50+ i zarządzać wiekiem w organizacji;
  filmy edukacyjne dla wszystkich pracowników, dotyczące potencjału osób 50+;
 • podręcznik dla pracodawcy/firmy o tym, jak wdrażać zarządzaniem wiekiem;
 • materiały informacyjne na temat profilaktyki zdrowotnej osób 50+ przydatne również dla młodszych pracowników.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jest Centrum Egzaminacyjnym TELC. Organizatorem egzaminów jest telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W ofercie telc GmbH aktualnie znajduje się ponad 70 certyfikatów o różnym zakresie i stopniu skomplikowania. Wszystkie egzaminy przeprowadzane przez telc GmbH są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (The CommonEuropean Framework of Reference for Languages, CEFR). Egzaminy i certyfikaty są dostępne na wszystkich poziomach zgodnych z CEFR (czyli od A1 do C2). Dodatkowo kandydaci podchodzący do egzaminów na poziomach A2, A2-B1, B1 i B2 mogą zdawać egzamin „szkolny”, który jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Kandydaci na poziomach A2-B2, B1, B1-B2, B2 i B2-C1 mogą zdawać egzamin biznesowy, który został opracowany dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swych kompetencji językowych w zakresie różnorodnych współczesnych sytuacji biznesowych. Na poziomie B1 kandydaci mogą także zdawać test o profilu hotelarsko-restauracyjnym, przeznaczony dla osób chcących potwierdzić swe kompetencje językowe w tego rodzaju otoczeniu. Dostępny jest również egzamin techniczny (na poziomie B2), przeznaczony dla zaawansowanych kandydatów wykonujących zawody techniczne.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl
Telefon: +48 12 683 24 68

Ciasteczka>