"PROFI-DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Możliwość dofinansowania
ul. Milczańska 30A
70-107 Szczecin
Usługa szkoleniowa / Usługa doradcza
Liczba zrealizowanych usług: 8
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

PROFI-DATA Sp. z o.o., to dom software'owy. Przedmiotem naszej działalności od momentu powstania w 1992 r. jest realizacja nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań informatycznych. Nasze projekty realizowaliśmy u klientów reprezentujących szeroki wachlarz działalności, w tym m.in. bankowość, ubezpieczenia, transport, handel, produkcja, administracja publiczna, usługi.

Spółka oprócz produkcji systemów informatycznych ściśle dopasowanych do potrzeb klienta, oferuje szereg produktów gotowych do szybkiego dostosowania i wdrożenia, między innymi: rozwiązania portalowe oparte o technologie Liferay i Backbase, systemy klasy GIS oraz przeglądarkę dokumentów umożliwiającą efektywne przetwarzanie różnych formatów dokumentów w dużych organizacjach.

Profi-Data posiada również referencje w zakresie wdrożonych aplikacji mobilnych oraz jest akredytowanym partnerem SAP specjalizującym się we wdrażaniu SAP Business One.i posiada status Certyfikowanego Srebnego Partnera Channel Partner oraz ma zawartą z SAP Polska Sp. z o.o. ważną umowę Partnera sprzedaży pośredniej VAR w ramach programu PartnerEdge  na mocy której  jest upoważniona do sprzedaży licencji oraz świadczenia usług wdrożeniowych, usług doradczych (m.in. sporządzenia analizy potrzeb)  i szkoleniowych w zakresie systemu SAP Business One

Od 2006 do 2015 roku Profi-Data posiadała certyfikowany system jakości zgodny z ISO9001, obecnie posaida certyfikat "STandard usług szkoleniowo-wdrożeniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

Aktualnie w zakresie swojej działalności oferujemy m.in.: produkcję własnego oprogramowania, implementację projektów SAP Business One, optymalizację i rozwój wdrożonych rozwiązań, serwis i utrzymanie oprogramowania oraz infrastruktury IT, szkolenia z zakresu implementowanych systemów informatycznych, usługi doradcze z zakresu m.in. analizy przedwdrożeniowej systemu SAP Business One . Podejmujemy także realizację niestandardowych zagadnień IT.

W ramach implementacji systemu SAP Business One firma świadczy usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu:

- szkolenia wstępne i zaawansowane z raportowania przy użyciu narzędzia Crystal Reports dla SAP Business One;

- szkolenia wstępne i zaawansowane dla administratorów systemu SAP Business One;

- szkolenia (tematyczne) wstępne i zaawansowane dla użytkowników końcowych systemu SAP Business One  z określonych zakresów tematycznych (np. Finanse, Ksigowość, Środki Trwale, Magazyn, Produkcja, MRP, Sprzedaż, Serwis itd.);

- szkolenia wstępne i zaawansowane dla kadry zarządzającej dotyczącej możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych (np. BI Lumira) dla prezentacji danych biznesowych;

- szkolenia wstępne i zaawansowane dla pracowników kadr i płac z zakresu R2Płatnik;

- szkolenia wstępne i zaawansowane z zakresu wykorzystania technologii mobilnych, e-commerce w sektorze MŚP;

- doradztwo w zakresie przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej dla sektora MŚP dot. możliwości implementacji systemów klasy ERP do prowadzenia przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

Jako firma prosperująca niemal 25 w branży IT posidamy szereg kompenencji i certyfikatów.

W zakresie szkoleń i doradztwa dla MŚP dotyczące oprogramowania ERP SAP Businness One oraz R2 Płatnik posiadamy:

- SAP Certyfied Application Associate - SAP Busines One 8.8

- SAP Certyfied Development Associate with SAP Busines One Realease 8.8.

- certyfikat dobrej znajomości Programu R2 Płatnik potwierdzjacy wysokie kwalifikacje w zakresie sprzedaży, wdrażania, szkolenia i serisowania

- certyfikat dobrej znajomości Programu R2 Płatnik PRO  potwierdzjacy wysokie kwalifikacje w zakresie sprzedaży, wdrażania, szkolenia i serisowania

Jako certyfikowany partner bizesowy SAP Polska spełniamy szereg wymogów dotyczących procesu wdrażania, w tym szkolenia w zakresie SAP Business One i R2 Płatnik oraz świadczenia usług doradczych w zakresie doradztwa dotyczącego wdrażania technologii informatycznych dla MŚP.

 

Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
j.myszczyszyn@profidata.com.pl, profidata@profidata.com.pl
Telefon
(+48) 691 489 246, (+48) 914 898 000