Dostawca usług - Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

Logo Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

4.8/5 z 170 ocen

Elżbieta Stelmach Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe Sapientia

Siedziba: ul. Jagiellońska 85/6, 70-435 Szczecin

NIP: 8511805482

Liczba zrealizowanych usług : 47Charakterystyka działalności firmy

Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA działa od 1996r. i sukcesywnie rozszerza swoją ofertę oraz zasięg działania.

Oferujemy wysokiej klasy praktyczne szkolenia, coaching, mentoring, doradztwo zawodowe, jak również warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci. Oferta adresowana jest do firm i instytucji (administracji publicznej, szkół i placówek wychowawczych) oraz do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, studentów i osób dorosłych.

Misja

Misja naszej firmy jest wspieranie rozwoju osobistego i kompetencji zawodowych kadry menedżerskiej i pracowników firm, instytucji publicznych organizacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów i wyzwań poprzez realizację szkoleń, doradztwa, mentoringu i coachingu.

Wizja

Wizją naszej firmy jest uzyskanie wiodącej pozycji rynkowej w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej i doradczej, coachingu i mentoringu, dzięki profesjonalizmowi, uczciwości i partnerskim działaniom, propagującym najwyższej jakości praktyki rozwojowe.

Nasze wartości

 • Profesjonalizm usług
 • Nowatorskie metody pracy
 • Wysoka jakość działania
 • Odwaga w podejmowaniu wyzwań
 • Otwartość i entuzjazm w realizacji zleceń

  Realizujemy szkolenia zamknięte, przeznaczone dla określonej grupy pracowników klienta. Programy i treści są „szyte na miarę”, w odpowiedzi na potrzeby klienta.

  Zapraszamy na szkolenia otwarte, które są kierowane do wszystkich osób pragnących rozwijać siebie – swoje talenty, zainteresowania, umiejętności i kompetencje.Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy, specjaliści – praktycy oraz przedsiębiorcy.

Centrum Szkoleniowo – Rozwojowe SAPIENTIA prowadziła zajęcia w ramach projektów unijnych dla róznych grup beneficjentów: właścicieli firm, menedżerów, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nauczycieli i uczniów:

Od 2010r. – obecnie: Projekty prozawodowe i inne realizowane przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w Szczecinie w roli trenera, coacha, doradcy zawodowego z zakresu:

 • Autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Aktywizacji zawodowej na rynku pracy

09.2015r. – 12.2015r. Projekt „Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” z zakresu:

 • Zarządzanie zmianą osobistą
 • Bariery społeczno-zawodowe
 • Autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej

03.2015r. – 05.2015r. Projekt „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli” w powiecie stargardzkim w zakresie:

 • Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
 • 12.2014r. – 03.2015r. Projekt KLON realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie - ekspert w zakresie szkoleń e-learningowych
 • 02.2014r. – 04.2014r. Projekt „Paszport do Przedsiębiorczości” realizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - coach

10.2013r. – 05.2014r. Projekt „Spółdzielnie dla przedsiębiorczych” realizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - coach (team coaching)

10.2013r. – 04.2014r. Projekt „Liderzy służby zdrowia” realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie, trener, promotor prac dyplomowych

09.2013r. – 12.2013r. „Szkolenia nauczycieli i kadry w szkołach Centrum Edukacyjnego ASK 2011-2013” – Coaching dla nauczycieli szkół katolickich – realizowany przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie - trener

10.2013r. -„Kompleksowy rozwój potencjału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w zakresie prowadzenia dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – realizowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - trener

09.2013r. – obecnie „Liderzy Służby Zdrowia”, na kierunku: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, realizowany przez WSB w Szczecinie - trener

12.2012r. – 02.2013r. Projekt „Spółdzielnie dla Przedsiębiorczych” realizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie – coach (team coaching)

11.2012r. – obecnie "Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego" realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie – trener

01.2012r. – 04.2013r. Projekt Re:start realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie - coach

09-10.2011- 05.2012r. Projekt „Szkolenia interpersonalne” realizowany przez Pomorską Akademia Kształcenia Zawodowego w Szczecinie dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu - trener

11.2011r. Projekt „Paszport do przedsiębiorczości” realizowany przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie – coach

01-10.2011 Projekt „Sprzedawca w dobie innowacji” realizowany  przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie - trener

06.2011 Szkolenie „Kierowanie zespołem projektowym” na zlecenie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - trener

03-11.2011 Projekt Paszport do Przedsiębiorczości na zlecenie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - rekruter, doradca zawodowy, coach

2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 Projekt Niezbędnik Profesjonalnego Menedżera – kursy dla menedżerów i studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje w biznesie” oraz Studia Menedżerskie na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie - trener

2010/2011 Projekt Ster na pracę na zlecenie Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Szczecinie - trener

2010 Projekt Innostart na zlecenie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie - trener

2009 Projekt Paszport do Przedsiębiorczości na zlecenie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie - rekruter, trener, doradca zawodowy

2008/2009 Projekt SPEED Stargardzki Pracownik – Efektywna Edukacja i Dokształcanie” na zlecenie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie prowadzenie zajęć dla specjalistów/kierowników ds. zasobów ludzkich - trener

2008 Projekt dla osób pracujących, które chcą podwyższyć swoje kompetencje społeczne na zlecenie Ośrodka Szkoleniowego OMNIA w Szczecinie „Zarządzanie zasobami ludzkimi”  - trener

2007/2008 Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy na zlecenie Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzenie zajęć z metodyki doradztwa indywidualnego - trener

2007/2008/2009 – Studia Podyplomowe Szkolny Doradca Zawodowy na zlecenie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, prowadzenie zajęć z metodyki doradztwa grupowego - trener

2007 – w ramach SPO RZL projekt „Akademia profesjonalnego trenera /wykładowcy” na zlecenie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, prowadzenie zajęć z przedmiotów komunikacja interpersonalna, rozwój zawodowy trenera – konsultacje indywidualne - trener

2007 – w ramach ZPORR 2004-2006, priorytet II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, projekt „Aktywna Promocja Zachodniopomorskiej Przedsiębiorczości” na zlecenie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, prowadzenie zajęć w zakresie zagadnień psychologiczno-aktywizujących dotyczących założenia własnej firmy (2 grupy, po 8 godzin)- trener

2007 – w ramach projektu „Niezbędne minimum – rozwój umiejętności informatycznych, językowych i społecznych pracujących mieszkańców MiG Połczyn Zdrój” na zlecenie Instytutu Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Organizacyjnych „Inbit” w Szczecinie, prowadzenie szkolenia „Budowanie zespołów” (dwie grupy po 60 godzin) - trener

2006-2007 – „Nowa jakość usług – program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy” w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim w ramach Działania SPORZL „Rozwój i modernizacja instrumentów rynku pracy” na zlecenie Fundacji Gospodarczej w Gdyni, prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych w Gorzowie Wielkopolskim - trener

2005/2006 w ramach EFS „Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy” (Integracja i reintegracja zawodowa kobiet) - na zlecenie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, prowadzenie rekrutacji na szkolenie. W ramach zajęć uczenie technik komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, rozpoznawanie swoich kompetencji interpersonalnych, umiejętności, kwalifikacji, budowanie poczucia własnej wartości, rozbudzanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności za swoje życie osobiste i zawodowe. Nauka pisania CV i listu motywacyjnego, oraz technik autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zaplanowanie kariery zawodowej i edukacyjnej poprzez sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (20 grup, po 8 godzin) - trener

2006 EFS SPO działanie 1.6 skierowane do kobiet podnoszących swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe - na zlecenie PAKZ prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu motywowania do zwiększenia aktywności na rynku pracy. Pisanie oferty pracy, budowanie sieci kontaktów osobistych, techniki poszukiwania pracy. Sztuka pozytywnych przeformułowań przy zwiększaniu poczucia własnej wartości. Przygotowanie do interview. Planowanie własnej kariery zawodowej i ścieżki edukacyjnej  - trener

 

Elżbieta Stelmach – właściciel Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia. trener biznesu, certyfikowany trener FRIS, dyplomowany coach, doradca zawodowy i personalny, socjoterapeuta, pedagog.

Z wykształcenia magister pedagogiki, specjalność nauczycielska. Wykształcenie uzupełnione licznymi studiami podyplomowymi z zakresu coachingu (WSB w Poznaniu), psychologii w zarządzaniu (UAM Poznań), psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego (UAM w Poznaniu), wiedzy o psychoterapii (US w Szczecinie), zarządzania oświatą w reformowanym systemie edukacji (AR i CDiDN w Szczecinie), Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (CDiDN w Szczecinie), socjoterapii i profilaktyka uzależnień (US w Szczecinie).

Posiada liczne certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, w tym m. in. Certyfikat Trenera FRIS, certyfikat ukończenia kursu I stopnia Szkoły Analizy Transakcyjnej w Poznaniu, certyfikat ukończenia kursu I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań (Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu), Certyfikat Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej w Szczecinie.

Inne doświadczenia (konferencje i projekty):

 • Współorganizowanie konferencji dla Dyrektorów szkół województwa zachodniopomorskiego wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli na temat: DZIEŃ DOBRY I CO DALEJjak sprawić, aby praca była przyjemnością i inspiracją (kwiecień 2014r.);
 • Współorganizowanie konferencji dla Dyrektorów szkół województwa zachodniopomorskiego wraz z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Poznaniu na temat: DYREKTOR SZKOŁY JAKO LIDER, MENEDŻER, COACH (grudzień 2013r.);
 • Współredagowanie i pisanie autorskich programów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, m.in. Akademia Trenera, Doradztwo Zawodowe i Psychospołeczne, Zarządzanie w oświacie (2011- 2014);  
 • Ekspert w konkursie QUESTDAY dla przedsiębiorczości, prowadzonym przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie (ekspert w zakresie predyspozycji przedsiębiorczych u osób prowadzących własną działalność gospodarczą, 2011r.);
 • Współredagowanie podręczników „Podręcznika trenera Animatorów Pracy” oraz „Podręcznika Animatora Pracy” w ramach projektu „Praca w posagu- model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi”. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (2008r.);
 • Konferencja Naukowa „Jak uczyć i wychowywać skutecznie w nowoczesnej szkole”. Publikacja artykułu w książce Bogusława Śliwerskiego „Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole?”; tytuł artykułu: „Zarządzanie nowoczesną szkołą niepubliczną. Z doświadczeń prywatnego Liceum Języków Obcych i Informatyki „Perseverantia” (13 - 14.03.1999r.);
 • Międzynarodowa Konferencja Psychosomatyczna w Szczecinie. Publikacja w materiałach konferencyjnych „Szkoła sprzyjająca rozwojowi uczniów” (29 - 31.05.1998r.);
 • Współredagowanie audycji radiowej na antenie Polskiego Radia Szczecin na temat rynku pracy (udzielanie wskazówek osobom poszukującym pracy, 1995 - 1996);
 • Udział i współorganizowanie konferencji oświatowych, festiwali językowych (dla dzieci, młodzieży i nauczycieli) o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim (10.1995 –  08.2010r.);
 • Współpraca z lokalnymi mediami: prasa, radio, telewizja (1995 – obecnie).

Prowadzenie zajęć z zakresu:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Negocjacje biznesowe
 • Asertywność w życiu zawodowym
 • Efektywna komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie stresem w pracy. Syndrom wypalenia zawodowego
 • Budowanie zespołu a sztuka rozwiązywania konfliktu
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • udowanie poczucia własnej wartości
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Etyka urzędnicza
 • Coaching w codziennej pracy nauczyciela
 • Inteligencja emocjonalna – sposoby panowania nad emocjami
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Efektywna komunikacja w organizacji. Zarządzanie sobą w czasie w kontekście wyznaczania priorytetów i radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel jako coach
 • Nauczyciel i rodzice – budowanie wzajemnych relacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Rozwój pracowników: coaching
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku dyrektora szkoły
 • Kierowanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
 • Skuteczne prowadzenie spotkań
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Coaching – praktyczne metody pracy
 • Stres w pracy nauczyciela
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Negocjacje – style, techniki, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Zarządzanie czasem menedżera
 • Autoprezentacja i savoir-vivre w pracy trenera
Referencje_-_AUCHAN.pdf
Referencje_-_inProjects.pdf
Referencje_SARL.pdf
REFERENCJE_-_E._STELMACH_(MW).pdf
Dyplom_Szkoły_Analizy_Transakcyjnej.pdf
Świadectwo_SP_-_Doradztwo_Zawodowe_i_Personalne.pdf
Świadectwo_SP_-_Coaching.pdf
Certyfikat_Trenera_FRIS.pdf
Świadectwo_SP_-_Psychologia_w_Zarządzaniu.pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: sapientia@sapientia.pl
Telefon: +48 502520502

Ciasteczka>