Dostawca usług - Fundacja Wrota Edukacji - EduGate

Logo Fundacja Wrota Edukacji - EduGate

4.8/5 z 1235 ocen

Fundacja Wrota Edukacji - EduGate

Siedziba: ul. Ignacego Paderewskiego 6/6, 61-770 Poznań

NIP: 7811857459

Liczba zrealizowanych usług : 114



Charakterystyka działalności firmy

Fundacja została powołana do życia z inicjatywy trzech fundatorów we wrześniu 2010 roku jako organizacja non-profit działająca na rzecz rozwoju edukacji oraz kultury w Polsce.

Podnoszenie kompetencji osób z różnych grup wiekowych i społecznych to jeden z filarów statutowej działalności Fundacji. Od pierwszego dnia naszego istnienia szkoliliśmy i szkolić będziemy aż do końca.

Od 2010 roku zrealizowaliśmy projekty edukacyjne i szkolenia dla ponad 6,5 tys. osób. Nasze działania obejmują także tworzenie programów nauczania, materiałów edukacyjnych, platform e-learningowych. Obecnie skupiamy się na szkoleniach dla osób pracujących, w szczególności na usługach rozwojowych oferowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Tematyka naszych szkoleń jest szeroka. Prowadziliśmy już szkolenia obejmujące takie zakresy jak rozwój osobisty, budowanie relacji w firmie i z klientami, dress code, wystąpienia publiczne, język angielski, techniki sprzedaży, RODO. Szczególną wagę przywiązujemy do szkoleń IT. Tutaj nasze szkolenia obejmują takie tematy jak analiza danych, bezpieczeństwo, e-commerce, media społecznościowe w biznesie, technologie informatyczne w zarządzaniu, bazy danych, strony WWW itd.

Tylko w ramach Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podnieśliśmy, od lipca 2017 roku do końca stycznia 2020 roku, kompetencje 864 pracowników 121 polskich przedsiębiorstw podczas 91 szkoleń.

Fundacja jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Posiadamy akredytację TGLS Quality Alliance  potwierdzającą świadczenie przez nas usług według najwyższych standardów.

EduGate jest także certyfikowanym Centrum Egzaminacyjnym ECDL (nr PL-CE0163) i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów w ramach certyfikacji:

ECDL Base (B1-B4), ECDL Standard (S1, S2, S3, S6, S9-S11), e-Citizen, EUCIP Core (EUC1, EUC2, EUC3).

Referencje1.pdf
Referencje2.pdf
Referencje3.pdf
Referencje4.pdf

Podmiot upoważniony do przeprowadzania walidacji (wpisany do ZRK)

Fundacja jest Instytucją Walidującą Umiejętności Komputerowych - poziom podstawowy i posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów dla certyfikacji CUK-pp, prowadzonej przez PTI.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@edugate.pl
Telefon: (+48) 731 330 597

Ciasteczka>