Dostawca usług - SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

Logo SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

4.5/5 z 591 ocen

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT SPAWALNICTWA

Siedziba: ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice

NIP: 6312692850

Liczba zrealizowanych usług : 224Charakterystyka działalności firmy

System zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015.

Instytut Spawalnictwa jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego. http://is.gliwice.pl/sites/default/files/ik/zaswiadczenie_nr_8_2019_5_2007_2_z_28_10_2019.pdf


Instytut Spawalnictwa jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2004 ROK - WOJ. ŚLĄSKIE - aktualny wpis (Wojewódzki Urząd Pracy - Katowice)
Zaświadczenie nr 2.24/00003/2004, data wpisu do rejestru: 1 XII 04r

Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez PCA:

 • Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Osoby Nr AC 054
  Rodzaje certyfikowanych osób:
  • Specjaliści w zakresie spawalnictwa
  • Specjaliści w zakresie badań nieniszczących
  • Specjaliści w zakresie powłok antykorozyjnych
  Dyrektywa 2014/68/UE
  • Personel uprawniony do wykonywania połączeń nierozłącznych

Certyfikat Autoryzacji Organizacji Krajowej upoważnionej do działania w imieniu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) na terenie Polski wydany przez Europejską Federację Spawalniczą ANB EWF Nr 16/4 w zakresie:

 • Europejskiego Inżyniera Spawalnika (European Welding Engineer)
 • Europejskiego Technologa Spawalnika (European Welding Technologist)
 • Europejskiego Mistrza Spawalnika (European Welding Specialist)
 • Europejskiego Instruktora Spawalniczego (European Welding Practitioner)
 • Europejskiego Inspektora Spawalnika (European Welding Inspector)
 • Europejskiego Spawacza (European Welder):
  • spawacz ręczny spoin pachwinowych (European Fillet Welder)
  • spawacz ręczny blach (European Plate Welder)
  • spawacz ręczny rur (European Tube Welder)
 • Europejskiego Technika Klejenia (Europen Adhesive Bonder),
 • Personelu odpowiedzialnego za makroskopowe i mikroskopowe badania materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych,
 • Personelu odpowiedzialnego za przeprowadzenie obróbki cieplnej
  i w zakresie certyfikowania:
 • Europejskiego Inżyniera Spawalnika (European Welding Engineer)
 • Europejskiego Technologa Spawalnika (European Welding Technologist)
 • Europejskiego Mistrza Spawalnika (European Welding Specialist)
 • Europejskiego Instruktora Spawalniczego (European Welding Practitioner)
 • Europejskiego Spawacza Tworzyw (European Plastics Welder)

Certyfikat Autoryzacji Organizacji Krajowej upoważnionej do działania w imieniu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) na terenie Polski (IIW ANB Nr 11/4 wydany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa) w zakresie kwalifikowania:

 • Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (International Welding Engineer)
 • Międzynarodowego Technologa Spawalnika (International Welding Technologist)
 • Międzynarodowego Mistrza Spawalnika (International Welding Specialist)
 • Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego (International Welding Practitioner)
 • Międzynarodowego Inspektora Spawalnika (International Welding Inspector)
 • Międzynarodowego Spawacza (International Welder)

 

Certyfikaty nadane Instytutowi Spawalnictwa przez UDT:

 • Poświadczenie UDT Nr CO/Tw/Sz/03/07/19 - że Instytut Spawalnictwa posiada zdolność do prowadzenia szkolenia spawaczy zgodnie z PN-EN 13067:2013-05
  Poświadczenie UDT Nr CO/Tw/Eg/03/07/19 - że Instytut Spawalnictwa jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym UDT-CERT zgodnie z PN-EN 13067:2013-05

 


Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: is@is.gliwice.pl
Telefon: (+48) 32 3350 200

Ciasteczka>