Dostawca usług - Anna Pawlik Ingo

Logo Anna Pawlik Ingo

4.4/5 z 237 ocen

Anna Pawlik Ingo

Siedziba: ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz

NIP: 7751472950

Liczba zrealizowanych usług : 34Charakterystyka działalności firmy

"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim"- realizacja zadania pn. "Spotkania grupowe/warsztaty eksperckie dla nauczycieli w ramach projektu". Podczas przeprowadzonych zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki i technologii informacyjnej zrealizowano 1048 godzin, w których uczestniczyło 640 nauczycieli.


"Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli- drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego"- relizacja szkoleń dla nauczycieli. W ramach doskonalenia zrealizowano 957 godzin spotkań grupowych, warsztatów i konsultacji grupowych.


"Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli- drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego"- relizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu "Wykorzystanie TIK na zajeciach edukacyjnych- bezpieczny Internet. Zrealizowano łącznie 486 godzin szkoleń.


"Obsługa pakietu MS- Office z obsługą Internetu" połączone z treningiem kompetencji życiowych i rehabilitacją dla PCPR Wyszków.

Zrealizowano 70 godzin szkoleń a wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin i uzyskali Certyfikaty ECCC.


Współpraca z Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji - prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i Dyrektorów Szkół w ramach projektu: "LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego".


"ECDL- druga młodość"- zorganizowanie szkolenia komputerowego zakończonego pomyślnymi wynikami i egzaminem ECDL Base. Wymiar 96 godzin, dla 10 osób.


"Obudź swój potencjał- YEI"- zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce w łącznym wymiarze godzin 90, uczestnicy pomślnie zdali egzamin ECDL Base.


Współpraca z ośrodkiem wypoczynkowo- rechabilitacyjnym Ledan w Chłopach. Prowadzenie szkoleń komputerowych dla uczestników projektu "Pomocna Dłoń Plus". Przeprowadzono łącznie 320 godzin.


Przeprowadzenie szkoleń dla Kadr Nauczycielskich- A1, A2  Pearson PTE General- kurs języka angielskiego, poziom A1, A2 początkujący- ilość godzin 480 godzin lekcyjnych. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie umiejętności Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International- Poziom A2- egzamin PTE GENERAL.

Znak Jakości MSUES nr 157/2017. Znak jajości przyznano w dniu 06.02.2017 i jest ważny do dnia 05.02.2020

Znak Jakości MSUES nr 351/2020. Znak jakości przyznano w dniu 28.01.2020 i jest ważny do dnia 28.01.2023 r.

PCPR_Wyszkow1.jpg
starostwo_Brzesko.jpg
Starostwo_Tarnów.jpg
szczawnica.pdf
SSziH.jpg

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: biuro@ingo.edu.pl
Telefon: (+48) 694 372 065

Ciasteczka>