Dostawca usług - PO PROSTU RAZEM

Logo PO PROSTU RAZEM

0/5

PO PROSTU RAZEM

Siedziba: al. Piaskowa 59, 33-100 Tarnów

NIP: 9930651423

Liczba zrealizowanych usług : 0Charakterystyka działalności firmy

Cele i działania

Stowarzyszenie Po Prostu Razem powstało w 2012 roku.  Od początków swego istnienia przeprowadziło szereg inicjatyw społecznych, które miały na celu propagowanie zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia oraz przeprowadzenia kampanii społecznych dla dobra mieszkańców miasta Tarnowa. Działamy także w sferach: integracji społecznej, kultury  i historii  oraz w zakresie obrony cywilnej i pierwszej pomocy. Organizujemy szkolenia w zakresie

- komputerowym 

- admnistrayjnym 

- gospodarczym 

Najważniejszymi celami stowarzyszenia są:

 1. integracja społeczeństwa,
 2. popularyzacja wiedzy historycznej,
 3. ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz tworzenie nowych tradycji,
 4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 5. współpraca z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i samorządami terytorialnymi pracującymi na rzecz rozwoju Regionu Tarnowskiego, a także województwa małopolskiego,
 6. promocja i wspomaganie kultury, nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania,
 7. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 8. upowszechnianie kultury w atrakcyjnej dla odbiorców formie,
 9. edukacja kulturalna i historyczna przy pomocy innowacyjnych metod i wspieranie kreatywności,
 10. działanie na rzecz integracji środowisk zajmujących się upowszechnianiem historii i kultury, w szczególności grup rekonstrukcyjnych,
 11. wpływanie na wzrost zainteresowania historią i kulturą wśród młodych ludzi,
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny.
referencje_Galileo (1).pdf

Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Adres e-mail: pprstowarzyszenie@gmail.com
Telefon: (+48) 535 147 181

Ciasteczka>