BHPEX Sp. z o.o.

Logo BHPEX Sp. z o.o.
Brak ocen dla tego dostawcy
BHPEX Sp. z o.o.
NIP 9292036758
ul. Kożuchowska 10A
65-364 Zielona Góra
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Nasza spółka to największy outsourcing usług dla biznesu w województwie lubuskim. Prowadzimy stałą obsługę dla firm, świadczymy usługi, szkolimy, produkujemy i sprzedajemy towar, aby spełnić wymagania prawa przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora publicznego. Nasz działy to:

 • Dział RODO - ochrony danych osobowych.
 • Dział IT - informatyki.
 • Dział LEX - kancelaria prawna.
 • Dział BHP - bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dział PPOŻ. - ochrona przeciwpożarowa.
 • Dział HACCP - bezpieczeństwo żywności.
 • Dział EKO - ochrona środowiska.
 • Dział handlowy.

Usługi szkoleniowe Centrum Edukacyjne

Dział szkoleń to Centrum Edukacyjne BHPEX zarejestrowany w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) pod numerem 277094 prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Tym samym przeszliśmy rygorystyczną kontrolę i zostaliśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez wydział oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego na podstawie przepisów o systemie oświaty. Prowadzimy szkolenia w zakresie:

 • Inspektor Ochrony Danych
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • Manager Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001

Usługi w zakresie ochrony danych osobowych

Są realizowane przez inspektorów ochrony danych osobowych i wspierane przez radców prawnych działu prawnego oraz informatyków działu IT. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie firmy pod względem organizacyjnym, prawnym i technicznym. W ramach działu RODO realizujemy:

 • Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (stała obsługa).
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa cybernetycznego.
 • Opracowanie dokumentacji, polityk, procedur postępowania RODO.
 • Ocena ryzyka w zakresie ochrony danych.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych.
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii.
 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Współpraca z działem IT w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej.

Usługi w zakresie informatyki

Są realizowane przez informatyków działu IT i wspierane przez inspektorów ochrony danych osobowych działu RODO.  Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewniamy nie tylko sprawną obsługę informatyczną ale również bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. W ramach działu IT realizujemy:

 • Administracja sieci komputerowej LAN/WAN.
 • Konfiguracja oprogramowania.
 • Konfiguracja serwerów (Active Directory, DNS,).
 • Połączenia VPN.
 • Elektroniczny podpis kwalifikowany.
 • Certyfikaty SSL
 • Szkolenia informatyczne i cyberbezpieczeństwa.
 • Audyty bezpieczeństwa.
 • Intrusion Prevention System (IPS).
 • Systemy backupu danych osobowych.

Usługi w zakresie prawa

Są realizowane przez radców prawnych działu prawnego LEX i wspierane przez inspektorów ochrony danych osobowych działu RODO. W ramach usług kancelarii prawnej realizujemy:

 • Pełna obsługa prawna związana z prowadzoną działalnością.
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych.
 • Reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej.
 • Zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji.
 • Obsługa zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego.
 • Przekształcanie, łączenie i podział spółek prawa handlowego.
 • Likwidacja spółek prawa handlowego.
 • Reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Są realizowane przez doświadczonych specjalistów ds. BHP i wspierane przez dział prawny LEX.  Dzięki takiemu rozwiązaniu reprezentujemy naszych klientów nie tylko w zakresie wymagań bhp, ale pełnimy również rolę pełnomocników przed Państwową Inspekcją Pracy czy sądami. W ramach działu BHP realizujemy:

 • Wykonywanie zadań służby bhp (kompleksowa obsługa).
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych.
 • Prowadzenie szkoleń bhp oraz pierwszej pomocy.
 • Opracowywanie instrukcji bhp.
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Ocena obciążenia mięśniowo-szkieletowego.
 • Pomiar wydatku energetycznego
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.
 • Serwis środków ochrony indywidualnej (szelki, kaski, itp.).

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Są realizowane przez zawodowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. W ramach działu PPOŻ realizujemy:

 • Wykonywanie zadań specjalisty ochrony przeciwpożarowej (kompleksowa obsługa)
 • Usługi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Praktyczne szkolenia przeciwpożarowe.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Serwis gaśnic i hydrantów.
 • Projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej.
 • Instalacja systemów oddymiania, oświetlenia awaryjnego.
 • Operaty przeciwpożarowe.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa żywności

Są realizowane przez audytorów HACCP oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa żywienia. W ramach działu HACCP realizujemy:

 • Wykonywanie zadań zespołu HACCP (kompleksowa obsługa).
 • Szkolenia minimum sanitarne.
 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych (GHP, GMP).
 • Wdrażanie systemu HACCP i prowadzenie dokumentacji.
 • Wdrażanie systemu jakości ISO 22000 oraz BRC, IFS.
 • Opracowywanie instrukcji sanitarnych.
 • Postępowanie przed Sanepidem i Inspekcją Weterynaryjną.
 • Dokumentacja HACCP.

Usługi w zakresie ochrony środowiska

Są realizowane przez inżynierów ochrony środowiska. W ramach działu EKO realizujemy:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów.
 • Generowanie kart przekazania odpadów.
 • Przygotowywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów.
 • Przygotowanie sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o bateriach.
 • Opiniowanie umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska.
 • Prowadzenie okresowych dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej.
 • Profesjonalne operaty środowiskowe, wodnoprawne oraz pozwolenia na emisję gazów.
 • Udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Inspekcję Ochrony Środowiska.
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@bhpex.pl
Telefon
(+48) 604 500 500