"AKADEMIA FLORYSTYKI" CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Możliwość dofinansowania
Logo "AKADEMIA FLORYSTYKI" CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Brak ocen dla tego dostawcy
ul. Stefana Jaracza 36B/3
90-252 Łódź
Liczba zrealizowanych usług: 0
Aktualne usługi
Charakterystyka działalności firmy

Akademia Florystyki to placówka oświatowa specjalizująca się w organizowaniu kursów przygotowujących do wykonywania zawodów bukieciarza i florysty. Florystyka to szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które skutecznie przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń.

Jesteśmy liderem na rynku firm organizujących kursy florystyczne na terenie całej Polski. Nasze kursy prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę – praktyków, którzy zawodowo zajmują się florystyką. Gwarantujemy najwyższą jakość szkoleń potwierdzoną posiadaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi. Działamy na rynku instytucji szkoleniowych od 10 lat i do tej pory przeszkoliliśmy ponad 6000 osób, które z powodzeniem wykonują zawód florysty w kraju i za granicą. Florystyka jest pasją naszej kadry.

Akademia Florystyki – Akredytacja

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi. W ramach przyznawania akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi ocenie zostały poddane:

 • zatrudniona kadra i jej kwalifikacje,
 • systematyczność, sposób i narzędzia oceny zatrudnionej kadry,
 • nasze programy nauczania,
 • nasze środki dydaktyczne,
 • materiały metodyczno-dydaktyczne udostępniane słuchaczom,
 • sposoby i narzędzia do ewaluacji prowadzonego procesu kształcenia.

Akademia Florystyki wydaje absolwentom
1) Zaświadczenia o ukończeniu kursu

 • podstawowego florystyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.
 • zaawansowanego florystyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

Wymienione zaświadczenia wydawane są na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

2) Dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu florysty – osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym.

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Organ założycielski Akademii Florystyki  - organem założycielskim Akademii jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.
Najważniejszymi celami statutowymi Fundacji są:

 • Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację (…).
 • Umożliwienie osobom dorosłym zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na zmieniającym się, nowoczesnym rynku pracy.
 • Umożliwienie osobom dorosłym rozwinięcia własnych zainteresowań i talentów.

Podstawy prawne działalności Akademii Florystyki

 • Akademia Florystyki jest placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.43200-7/p.n./2007.
 • Akademia Florystyki jest także instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.
 • Akademia Florystyki współpracuje z Urzędami Pracy, instytucjami pomocy społecznej i innymi organizacjami z całej Polski.
 • Programy nauczania Akademii Florystyki oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi.

Akademia Florystyki prowadzi kursy w następujących miastach:

BIAŁYSTOK tel: 42 637 23 73
BIELSKO BIAŁA tel: 42 637 23 73
BYDGOSZCZ tel: 52 522 20 06
GDAŃSK tel: 58 742 20 32
KATOWICE tel: 32 797 96 77
KRAKÓW tel: 12 444 17 41
LUBLIN tel: 81 440 35 20
ŁÓDŹ tel: 42 637 23 73
OLSZTYN tel: 42 637 23 73
POZNAŃ tel: 61 641 76 04
RZESZÓW tel: 17 783 71 67
SZCZECIN tel: 91 852 20 47
WARSZAWA tel: 22 398 13 02
WROCŁAW tel: 71 723 07 47
Certyfikaty i referencje
Kontakt
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
E-mail
biuro@akademiaflorystyki.pl
Telefon
(+48) 426 372 373