Kategorie usług
 
Menu

SP Akademia Profesjonalnego Coacha


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/06/15499/98940
Cena netto 8 500,00 zł Cena brutto 8 500,00 zł
Cena netto za godzinę 47,22 zł Cena brutto za godzinę 47,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-29 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-11-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-10
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera nazwy przedmiotów wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz liczbą punktów ECTS
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
nie
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
nie
pyt 3.2: związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów?
tak
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Osoba do kontaktu Joanna Żukowska Telefon +48 513 152 172
E-mail joanna.zukowska@sgh.waw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem Studiów jest doskonalenie umiejętności coachingowych, pozwalających na profesjonalne wykonywanie zawodu coacha. Ponadto celem jest dostarczenie szerszej, bardziej zaawansowanej wiedzy w obszarze coachingu. Studia umożliwiają uczestnikom nabycie wiedzy z zakresu: • nowoczesnych trendów w coachingu • standardów prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych • profesjonalnych metod prowadzenia sesji i procesów coachingowych • wykorzystywania zaawansowanych narzędzi, technik i rozwiązań w obszarze coachingu • najnowszych teorii i zaawansowanych podejść teoretycznych w obszarze coachingu • doskonalenia warsztatu coachingowego przez praktykujących coachów • superwizji procesu coachingowego i mentorcoachingu • wykorzystania coachingu i podejścia coachingowego w biznesie
Drukuj do PDF