Kategorie usług
 
Menu

Turkusowe organizacje: Holilider - Integralny Lider Organizacji Przyszłości [Dąbrowa Górnicza]


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/11/03/8729/98009
Cena netto 5 900,00 zł Cena brutto 5 900,00 zł
Cena netto za godzinę 32,78 zł Cena brutto za godzinę 32,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2017-12-09 Termin zakończenia usługi 2018-06-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-11-03 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-08
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządz. zas. ludzkimi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny administracja publiczna
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia WSB
Osoba do kontaktu Aneta Musialik Telefon +48322959311
E-mail amusialik@wsb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych jest pomnożenie osobistej efektywności, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności, pozwalających rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi, sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora, zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem), zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holokracja, open eyes economy, design thinking), doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach projektów biznesowych, zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi liderami networking i stworzenie grup rozwoju.
Drukuj do PDF