Kategorie usług
 
Menu

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i unijne [OLSZTYN]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/16/5412/89592
Cena netto 520,00 zł Cena brutto 520,00 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 65,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-22 Termin zakończenia usługi 2017-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-10-16 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-17
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Osoba do kontaktu Katarzyna Giedrys Telefon +48 895264366
E-mail k.giedrys@wamacoop.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu: • charakterystyki źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej • warunków/zasad udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych • określenia zasobów niezbędnych do przygotowania się do procesu aplikacji • umiejętność optymalnego doboru źródła do potrzeb firmy
Drukuj do PDF