Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Finanse i rachunkowość


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/13/10401/89103
Cena netto 700,00 zł Cena brutto 700,00 zł
Cena netto za godzinę 11,67 zł Cena brutto za godzinę 11,67
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2018-03-31 Termin zakończenia usługi 2018-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2018-01-30 Termin zakończenia rekrutacji 2018-03-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Agnieszka Czarzbon-Peplińska Telefon 85 730 24 49
E-mail a.czarzbon-peplinska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach
Drukuj do PDF