Kategorie usług
 
Menu

Odpady w firmach, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/12/6640/89045
Cena netto 450,00 zł Cena brutto 450,00 zł
Cena netto za godzinę 56,25 zł Cena brutto za godzinę 56,25
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-15 Termin zakończenia usługi 2017-11-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-10-12 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-10
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Ekologia
Kategorie dodatkowe KU Prawo
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji
Osoba do kontaktu Michał Jan Cichy Telefon +48 601 33 71 70
E-mail mj.cichy@cp.org.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Prawidłowa gospodarka odpadami pozwala m.in. zapobiec stratom wynikającym z uchybień wykrytych podczas kontroli WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego czy nawet Inspekcji Handlowej (to w zakresie odpadów opakowaniowych), które to kontrole mogą skutkować nałożeniem kar. Pozwala także zapobiec stratom związanym z nadmiernymi kosztami gospodarowania odpadami oraz wynikającym z pogorszenia reputacji firmy w przypadku wykrycia i upublicznienia nieprawidłowości. Pozwala też na oszczędności wynikające z prawidłowego gospodarowania odpadami i znajdowania na nie zbytu jako na surowce wtórne.
Cel edukacyjny
To praktyczne szkolenie adresowane jest głównie do pracowników zajmujących się tematyką gospodarki odpadami w firmach. Fachową wiedzę popieramy przykładami - w tym analizą przypadków zgłaszanych z wyprzedzeniem przez Uczestników (również podczas indywidualnych konsultacji). Dowiesz się jakie obowiązki w zakresie odpadów dotyczą konkretnie Twojej firmy, a wątpliwości rozwiejesz podczas dyskusji oraz konsultacji, w trakcie oraz po szkoleniu (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 14 dni). Jeśli masz pomysł na nową inwestycję związaną z odpadami, albo - po prostu - chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo gospodarować odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, jakich używać dokumentów, jakie dotyczą Cię opłaty, ewidencje, sprawozdania i inne obowiązki, jakich możesz spodziewać się sankcji, jakie zmiany w prawie odpadowym są obecnie planowane - serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cp.org.pl/2016/10/odpady-w-firmach.html
Drukuj do PDF