Kategorie usług
 
Menu

Reforma Ochrony Danych Osobowych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/10/12/4965/88945
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 400,00 zł
Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę 80,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2018-01-09 Termin zakończenia usługi 2018-01-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-11-28 Termin zakończenia rekrutacji 2018-01-04
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Prawo
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Conart Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Elżbieta Gałęzowska Telefon +48 32 253 71 33
E-mail ris@conart.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznanie z najważniejszymi zmianami, które nastąpią po maju 2018 r. w zakresie pojęć i dokumentacji dotyczących ochrony danych osobowych.
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy na temat zmian w podstawowych definicjach, nowe definicje i terminy w RODO. Zapoznanie z zasadami przetwarzania danych w RODO. Informacje o zabezpieczeniach technicznych i organizacyjnych oraz o sankcjach za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia.
Drukuj do PDF