Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI doskonalenie i poprawa efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/08/7829/80611
Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 1 690,00 zł
Cena netto za godzinę 130,00 zł Cena brutto za godzinę 130,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 13
Termin rozpoczęcia usługi 2017-12-14 Termin zakończenia usługi 2017-12-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-08 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-07
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka
Osoba do kontaktu Agnieszka Król Telefon 608 577 231
E-mail effect@effect.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po zakończeniu kursu uczestnik będzie wiedział: - jak analizować i doskonalić procesy produkcyjne, standaryzować pracę, równoważyć wydajność komórek produkcyjnych, analiz tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych, - jak wykorzystywać nowoczesne metody sterowania produkcją: projektowanie systemów „visual factory”, wykorzystanie modeli MRP i CRP, wyrównywanie produkcji, optymalizacja procesów towarzyszących, - jak wprowadzać w nowoczesne metody harmonogramowania: metodę liniową, oraz metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego). Uczestnik będzie potrafił: - maksymalnie wykorzystać zasoby produkcyjne oraz istniejącą infrastrukturę produkcyjną, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy, - precyzyjne dostosować poziom obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw, - zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”, poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów. Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie: – zarządzania produkcją i kontroli procesu produkcyjnego, – opracowywania planów produkcji i skrócenia czasu realizacji zadań, – optymalizacji planowania zapotrzebowania na odpowiednie zasoby i siły produkcyjne, – tworzenia raportów, analiz, prognoz dotyczących obszaru planowania produkcji, – monitorowania wskaźników efektywności i inicjowania akcji służących poprawie wyników, – współpracy z innymi działami w celu utrzymania ciągłości produkcji przy założonych parametrach budżetowych.
Drukuj do PDF