Kategorie usług
 
Menu

ROZPOCZYNANIE SAMODZIELNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/07/15312/79992
Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-02 Termin zakończenia usługi
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-07 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-29
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Rozpoczynanie samodzielnej działalnośći godpodarczej - szkolenie 32 godziny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Edu Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Sławomir Zielonka Telefon 665557578
E-mail slawomir.zielonka@4edu.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem spotkania jest; • Nabycie wiedzy na temat rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej • Podniesienie umiejętności skutecznego poruszania się w dokumentach i procedurach przy rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej. • Nabycie podstawowej wiedzy na temat marketingu handlowego. • Nabycie wiedzy na temat systemu podatkowego. • Nabycie wiedzy na temat zarządzania małym przedsiębiorstwem/firmą • Nabycie umiejętności konstruowania biznes planu


Drukuj do PDF