Kategorie usług
 
Menu

NEGOCJACJE HANDLOWE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/07/15312/79976
Cena netto 1 400,00 zł Cena brutto 1 400,00 zł
Cena netto za godzinę 43,75 zł Cena brutto za godzinę 43,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-02 Termin zakończenia usługi
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-07 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-29
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Motywacja. Stres i wypalenie zawodowe - szkolenie 32 godziny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Edu Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Sławomir Zielonka Telefon 665557578
E-mail slawomir.zielonka@4edu.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem spotkania jest; • Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. • Podniesienie umiejętności skutecznej komunikacji międzyludzkiej. • Nabycie umiejętności negocjowania w relacjach handlowych z klientami


Drukuj do PDF