Kategorie usług
 
Menu

Kurs "Dekarz z montażem kolektorów słonecznych" 112h


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/05/15312/79148
Cena netto 4 600,00 zł Cena brutto 4 600,00 zł
Cena netto za godzinę 41,07 zł Cena brutto za godzinę 41,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 112
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-02 Termin zakończenia usługi
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-05 Termin zakończenia rekrutacji 2018-12-31
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Dekarz z montażem kolektorów słonecznych -kurs 112 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Świadectwo czeladnicze
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak, na podstawie świadectwa czeladniczego
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 4Edu Sp.z o.o.
Osoba do kontaktu Sławomir Zielonka Telefon 665557578
E-mail biuro@4edu.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
• Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie - dekarz. • Zdobycie wiedzy w zakresie nowych technologii w budownictwie. • Zdobycie wiedzy nowych rozwiązań w technologii dekarskiej


Drukuj do PDF