Kategorie usług
 
Menu

AGROTRONIKA I ROLNICTWO PRECYZYJNE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/09/01/11304/78605
Cena netto 4 250,00 zł Cena brutto 4 250,00 zł
Cena netto za godzinę 11,81 zł Cena brutto za godzinę 11,81
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 360
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-15 Termin zakończenia usługi 2019-03-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-09-02 Termin zakończenia rekrutacji 2017-10-18
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Osoba do kontaktu Maciej Macieboch Telefon
E-mail maciej@wsa.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie przez słuchacza świadectwa potwierdzającego wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji, diagnostyki i obsługi stosowanych urządzeń i systemów agrotronicznych. Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach Agrotechnik Tafiły (http://www.agrotechnik.com.pl/) i ich firm partnerskich. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych związanych z Agrotroniką i rolnictwem precyzyjnym.
Drukuj do PDF