Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zespołem w pigułce


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/08/22/10425/76377
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 3 567,00 zł
Cena netto za godzinę 362,50 zł Cena brutto za godzinę 445,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2017-11-29 Termin zakończenia usługi 2017-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2017-11-28
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Marcin Grzelak Telefon 608 816 943
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Poprawa skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez podniesienie poziomu wiedzy o metodach zarządzania oraz trening kluczowych umiejętności menedżerskich.
Cel edukacyjny
• w obszarze wiedzy: znajomość najważniejszych systemów zarządzania; świadomość funkcji przywódczych (kierownik a lider); poznanie mechanizmów psychologicznych związanych z funkcjonowaniem zespołu. • w obszarze umiejętności: sprawność w delegowaniu zadań oraz facylitacji pracy zespołowej; zdolność radzenia sobie z trudnymi pracownikami, konfliktami i emocjami w zespole; umiejętność motywowania pracowników za pomocą środków pozafinansowych; efektywne wprowadzanie zmian w zespole; umiejętność dopasowania stylu zarządzania do osobowości pracowników. • w obszarze postawy: poprawa komunikacji na linii przełożony – podwładny; zwiększenie otwartości na zmiany w stylu zarządzania; nabycie przekonania o efektywności opanowanych metod i gotowość ich stosowania.
Drukuj do PDF