Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Zasady zarządzania i ewidencjonowania mienia państwowego - księgowanie i klasyfikowanie środków trwałych, rzeczowych składników majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych w roku 2017


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/07/17/7633/69714
Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł
Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę 100,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2017-12-08 Termin zakończenia usługi 2017-12-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-07-17 Termin zakończenia rekrutacji 2017-12-07
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Kinga Szostak Telefon 533-339-801
E-mail kinga.szostak@russellbedford.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie nowych zasad zarządzania mieniem państwowym wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nowych zasad ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposobu prowadzenia zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, nowych zasad klasyfikowania mienia trwałego według nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016, a także nowych zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych.
Drukuj do PDF