Kategorie usług
 
Menu

PODATEK VAT i CIT – zmiany


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/07/11/13089/68650
Cena netto 250,00 zł Cena brutto 307,50 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-08 Termin zakończenia usługi 2019-06-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-07-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-01
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT i podatku CIT. Uczestnicy nabędą wiedze z zakresu pojęć stosowanych w podatku VAT i CIT w zakresie: prawidłowego opodatkowania w podatku VAT i CIT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania zwolnień od podatku, sporządzania deklaracji podatkowych oraz korekt, w tym sposobu prezentacji danych w deklaracjach. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie stosowania prawidłowego opodatkowania w podatku VAT i CIT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania zwolnień od podatku, sporządzania deklaracji podatkowych oraz korekt, w tym sposobu prezentacji danych w deklaracjach. Uczestnicy zapoznają się z aktualna praktyką organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie rozliczeń podatku VAT na podstawie najnowszych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego oraz wyroków sądów administracyjnych. Szkolenie rozwija kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Uczestnicy po szkoleniu rozwiną w sobie potrzebę rozwoju i samokształcenia.
Drukuj do PDF