Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Angielski - poziom B2.1 Kierunek Kariera - 56 h - wt/czw 19:30-21:00


Podlgąd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Numer usługi2017/06/20/13528/63928
Cena netto 840,00 zł Cena brutto 840,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 56
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-17 Termin zakończenia usługi 2018-02-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2017-10-16
Maksymalna liczba uczestników 12
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl Fax
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły poziom B1. Osoba po ukończeniu szkolenia na poziomie B2.1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. Źródło: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf - oficjalny dokument Rady Europy na temat poziomów językowych


Drukuj do PDF