Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie TC3 (oparte na standardzie Tactical Combat Casualty Care)


Usługa archiwalna

Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/06/20/10114/63877
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 218,75 zł Cena brutto za godzinę 218,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-28 Termin zakończenia usługi 2017-10-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2017-10-27
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Osoba do kontaktu Teresa Przybylska Telefon 601230460
E-mail szkola@szkolagorska.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Informacje o efektach uczenia się Wiedza: • Zna wytyczne Tactical Combat Casualty Care; • Zna i rozumie badanie urazowe MARCHE; • Zna punkty anatomiczne – dla więzadła pachwinowego oraz dołu pachowego; • Zna opaski uciskowe (CAT, SOFTTW); • Zna i rozumie zasady udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowego oraz przyrządowego - rurka NPA); • Zna opatrunki Indywidualne (Izraelski, Olaes, typu W, Opatrunki Improwizowane); • Zna i rozumie zasady ewakuacji z pojazdu, transportu nasobnego, transportu przy użyciu systemów ewakuacji, transportu za pomocą platform; • Zna i rozumie zasady zabezpieczania ran klatki piersiowej (postrzałów, dźgnięć nożem, urazów detonacyjnych); • Zna i rozumie procedury packingu ran/wkłucia dożylne; Umiejętności • Potrafi stosować Wytyczne Tactical Combat Casualty Care; • Potrafi wykonywać badania urazowe MARCHE; • Potrafi wskazywać punkty anatomiczne – dla więzadła pachwinowego oraz dołu pachowego; • Potrafi stosować opaski uciskowe (CAT, SOFTTW); • Potrafi udrażniać drogi oddechowe (bezprzyrządowo oraz przyrządowo - rurka NPA); • Potrafi stosować opatrunki indywidualne (Izraelski, Olaes, typu W, Opatrunki Improwizowane); • Potrafi wykorzystać zasady ewakuacji z pojazdu, transportu nasobnego, transportu przy użyciu systemów ewakuacji, transportu za pomocą platform; • Potrafi zabezpieczać rany klatki piersiowej (postrzały, dźgnięcia nożem, urazy detonacyjne); • Potrafi wykorzystać procedury packingu ran/wkłucia dożylne; Kompetencje społeczne • Jest gotów do stosowania Wytycznych Tactical Combat Casualty Care; • Jest gotów do wykonywania badań urazowych MARCHE; • Jest gotów do wykorzystania znajomości punktów anatomicznych – dla więzadła pachwinowego oraz dołu pachowego; • Jest gotów do stosowania opasek uciskowych (CAT, SOFTTW); • Jest gotów do udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowo oraz przyrządowo - rurka NPA); • Jest gotów do stosowania opatrunków indywidualnych (Izraelski, Olaes, typu W, Opatrunki Improwizowane); • Jest gotów wykorzystać znajomość zasad ewakuacji z pojazdu, transportu nasobnego, transportu przy użyciu systemów ewakuacji, transportu za pomocą platform; • Jest gotów zabezpieczać rany klatki piersiowej (postrzały, dźgnięcia nożem, urazy detonacyjne); • Jest gotów wykorzystać procedury packingu ran/wkłucia dożylne.
Drukuj do PDF