Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/06/19/7223/63659
Cena netto 1 660,00 zł Cena brutto 2 041,80 zł
Cena netto za godzinę 79,05 zł Cena brutto za godzinę 97,23
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2017-09-18 Termin zakończenia usługi 2017-09-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2017-09-12
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Logistyka
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Progress Project Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Jaworska Telefon 570003200
E-mail joanna.jaworska@progressproject.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę z zakresu metod i narzędzi wspierających analizę, projektowanie i kontrolowanie procesów logistycznych. Podniesie swoje kompetencje w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki. Uczestnik zapozna się ze wszystkimi obszarami występującymi w Łańcuchu Dostaw, takimi jak: zakupy i zaopatrzenie, gospodarka materiałowa, zapasy, magazynowanie, logistyka produkcji, dystrybucji, transportu, analizy kosztów i controllingu logistyki. Będzie potrafił analizować czynniki determinujące sprawność procesów logistycznych i ryzyko w procesach logistycznych. Będzie znał metody i narzędzia kontroli procesów logistycznych i będzie potrafił projektować założenia do wdrożenia zmian logistycznych wraz z ich BEP oraz TCO. Ponadto będzie potrafił analizować i oceniać warianty rozwiązań w zakresie działań logistycznych, a także kalkulować koszty procesów w Łańcuchu Dostaw
Drukuj do PDF