Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.


Informacje o usłudze
Numer usługi2017/06/19/7788/63639
Cena netto 180,00 zł Cena brutto 180,00 zł
Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-05 Termin zakończenia usługi 2017-10-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2017-10-04
Maksymalna liczba uczestników 25
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SEKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa oddziału/filii Oddział Toruń
Osoba do kontaktu Hanna Wrzesińska Telefon 56 640 20 37
E-mail torun@seka.pl Fax
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Uczestnik podczas szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi, poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej i organizacji niesienia pomocy. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy i kadra kierująca pracownikami odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.


Drukuj do PDF