Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Mentor Coaching przygotowujący do akredytacji ICF w ścieżce portfolio


Informacje o usłudze
Numer usługi2017/06/19/7405/63627
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 1 650,00 zł
Cena netto za godzinę 165,00 zł Cena brutto za godzinę 165,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2017-09-09 Termin zakończenia usługi 2017-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2017-09-01
Maksymalna liczba uczestników 10
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Osoba do kontaktu Karolina Trzop Telefon 61 655 33 42
E-mail karolina.trzop@wsb.poznan.pl Fax
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel: Podniesienie kompetencji profesjonalnego coacha wedug standardów ICF w tym m.in.: obecności coachingowej aktywnego słuchania zadawania głębokich pytań budowania świadomości planowania działań zarządzania postępami przygotowanie do egzaminu akredytacyjnego ICF w ścieżce portfolio To szkolenie zapewni wymagane przez ICF w ścieżce portfolio 7 godzin mentoringu grupowego. Korzyści: Po zakończeniu przedmiotu słuchacze powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu: Wiedza: Dokładne zrozumienie kluczowych kompetencji coacha na poziomie ACC i PCC według standardów International Coach Federation Znajomość konkretnych zachowań coacha wymaganych na egzaminie akredytacyjnym ICF Umiejętności: Negocjowanie procesu coachingowego z klientem Negocjowanie procesu coachingowego ze sponsorem klienta Zawieranie kontraktu na pojedynczą sesję coachingową na poziomie ACC i PCC Słuchanie kumulatywne - używanie języka klienta w tworzeniu pytań; używanie kluczowych słów klienta z różnych etapów sesji i procesu coachingowego Zadawanie mocnych pytań, które pozwalają klientowi dokonać nowych odkryć i wglądów Poszerzenie świadomości klienta Wspieranie klienta w budowaniu solidnego planu działania


Drukuj do PDF