Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Mentor Coaching przygotowujący do akredytacji ICF w ścieżce portfolio


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/06/19/7405/63627
Cena netto 1 650,00 zł Cena brutto 1 650,00 zł
Cena netto za godzinę 165,00 zł Cena brutto za godzinę 165,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2017-09-09 Termin zakończenia usługi 2017-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-19 Termin zakończenia rekrutacji 2017-09-01
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Umiejętności osobiste
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Osoba do kontaktu Karolina Trzop Telefon 61 655 33 42
E-mail karolina.trzop@wsb.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji profesjonalnego coacha według standardów ICF w tym m.in.: - obecności coachingowej - aktywnego słuchania - zadawania głębokich pytań - budowania świadomości - planowania działań - zarządzania postępami - przygotowanie do egzaminu akredytacyjnego ICF w ścieżce portfolio To szkolenie zapewni wymagane przez ICF w ścieżce portfolio 7 godzin mentoringu grupowego. Korzyści: Po zakończeniu przedmiotu słuchacze powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu: Wiedza: - dokładne zrozumienie kluczowych kompetencji coacha na poziomie ACC i PCC według standardów International Coach Federation - znajomość konkretnych zachowań coacha wymaganych na egzaminie akredytacyjnym ICF Umiejętności: - negocjowanie procesu coachingowego z klientem - negocjowanie procesu coachingowego ze sponsorem klienta - zawieranie kontraktu na pojedynczą sesję coachingową na poziomie ACC i PCC - słuchanie kumulatywne - używanie języka klienta w tworzeniu pytań; używanie kluczowych słów klienta z różnych etapów sesji i procesu coachingowego - zadawanie mocnych pytań, które pozwalają klientowi dokonać nowych odkryć i wglądów - poszerzenie świadomości klienta - wspieranie klienta w budowaniu solidnego planu działania
Drukuj do PDF