Kategorie usług
 
Menu

Kurs Certyfikowanego Asesora ACDC. Projektowanie i realizacja Assessment Center i Development Center.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/08/01/28561/605636
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 109,38 zł Cena brutto za godzinę 109,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-12 Termin zakończenia usługi 2020-09-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-11
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DCC Grygorcewicz Tomasz Grygorcewicz
Osoba do kontaktu Tomasz Grygorcewicz Telefon +48 505184492
E-mail t.grygorcewicz@dcc-grygorcewicz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wsparcie efektywności firm poprzez umiejętne posługiwanie się metodami Assessment Center i Development Center w procesach HR, między innymi rekrutacji, selekcji oraz zarządzaniu talentami w organizacji.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji asesora ACDC, czyli projektowania i realizowania sesji Assessment i Development Center. Po ukończeniu kursu uczestnik: - ma uporządkowaną swoją wiedzę nt. prowadzenia AC/DC, poznaje różnorodne sposoby podejścia do ośrodków oceny i rozwoju stosowane w innych organizacjach, - wie, jak przygotować trafne narzędzia badawcze wykorzystywane w procesie AC/DC, - umie stosować metodykę efektywnie prowadzonych AC/DC, - potrafi projektować i realizować proces AC/DC w dopasowaniu do zdefiniowanych profili kompetencyjnych, - ma umiejętność samodzielnego oceniania trafności przeprowadzonej procedury oraz wprowadzania modyfikacji ulepszających efektywność procesu, - potrafi identyfikować dylematy i odpowiedzialność związaną z realizowaniem funkcji asesora, - rozumie znaczenie komunikacji i udzielania informacji zwrotnej w procesie ACDC.


Drukuj do PDF