Kategorie usług
 
Menu
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) – stale niestopowe oraz aluminium i jego stopy z egzaminem


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/08/01/40145/605625
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 35,63 zł Cena brutto za godzinę 35,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-18 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-16
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Spawanie TIG z dodatkiem drutu/pręta litego (141)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje Książkę Spawacza i Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
OTS
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OTS – Ośrodek Techniki Spawalniczej Bronisław Pawlak
Osoba do kontaktu Przemysław Pawlak Telefon +48 668 665 705
E-mail otszg@otspaw.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego wg Wytycznych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (W-19/IS-17). Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG (141) stale niestopowe oraz aluminium i jego stopy zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.


Drukuj do PDF