Kategorie usług
 
Menu

JĘZYK ANGIELSKI - KURS GRUPOWY - MAX 4 OSOBY - POZIOM B2 - Native Speaker - Innowacyjna Metoda - Certyfikat TOEIC - BON NA SZKOLENIA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/08/01/9899/605611
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-01 Termin zakończenia usługi 2021-10-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-08-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-01
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 'REAL-DEAL SZKOŁA JĘZYKOWA' Dariusz Łuksza
Osoba do kontaktu Dariusz Łuksza Telefon +48 514 079 286
E-mail info@real-deal.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu języka angielskiego na poziomie B2 jest wykształcenie kompetencji językowej i komunikacyjnej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych obejmujących życie społeczne i zawodowe - język ogólny i biznesowy. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie będzie rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego; będzie umiała radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem; będzie tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują;będzie opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.


Drukuj do PDF