Kategorie usług
 
Menu

Prawne i praktyczne aspekty ochrony osób i mienia - Część 1


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/31/13272/605581
Cena netto 560,00 zł Cena brutto 560,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-06 Termin zakończenia usługi 2020-08-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-06
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Klinika Wiedzy Agata Drabek
Osoba do kontaktu Agata Drabek Telefon +48608638947
E-mail agatadrabek@klinikawiedzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawową terminologią w zakresie ochrony mienia. Uczestnicy poznają wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia dla chronionego obiektu. W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat form wykonywania zadań ochrony mienia. Dodatkowo uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę w zakresie systemów ochrony obiektu. Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną w zakresie bezpośredniej reakcji na zagrożenia. Uczestnicy nabędą ponadto umiejętność w zakresie prawidłowej interpretacji aktualnych przepisów dotyczących ograniczeń związanych z COVID 19 dla ochrony osób i mienia
Drukuj do PDF