Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C lub D + badania + egzamin (wymagania: 21L.)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/31/36056/605567
Cena netto 2 850,00 zł Cena brutto 2 850,00 zł
Cena netto za godzinę 20,36 zł Cena brutto za godzinę 20,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-20 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron
Osoba do kontaktu Bolesław Skowron Telefon 501060830
E-mail boleslawskowron@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego


Drukuj do PDF