Kategorie usług
 
Menu

Koordynator BIM - Szkoła Zimowa BIM - Usługa, forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/28/24165/603500
Cena netto 3 100,16 zł Cena brutto 3 100,16 zł
Cena netto za godzinę 25,83 zł Cena brutto za godzinę 25,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-10 Termin zakończenia usługi 2020-12-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-05
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 3. Projektowanie architektury, koordynowanie prac wielu branż procesu inwestycyjnego i symulacja procesu budowy w technologii Building Information Modeling – Koordynator BIM – Szkoła Letnia BIM i Szkoła Zimowa BIM
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu bim.edu.pl WOJCIECH CIEPŁUCHA
Osoba do kontaktu Wojciech Ciepłucha Telefon 508877187
E-mail wsc@bim.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA: Co uczestnik będzie wiedział? Uczestnik będzie wiedział co powinien zawierać użyteczny model BIM stworzony w oprogramowaniu do tworzenia budynków w 3D. Uczestnik dowie się przy pomocy jakiego oprogramowania może tworzyć model. Uczestnik poznać teorię dotycząca nowoczesnych narzędzi do tworzenia modelu budynku w BIM. UMIEJĘTNOŚCI: Co uczestnik będzie umiał? Uczestnik będzie potrafił tworzyć użyteczny model dla potrzeb wszystkich branż biorących udział w procesie powstawania budynku. Uczestnik będzie potrafił wykrywać kolizję w modelach wielobranżowych: branży architektonicznej, instalacyjnej i konstrukcyjne. Uczestnik będzie samodzielnie potrafił tworzyć zestawienia ilościowe materiałów oraz kubatury budynku. Uczestnik będzie potrafił zaprezentować model budynku za pomocą schematów, wizualizacji i animacji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Jakie kompetencje społeczne nabędzie? Uczestnik nauczy się współpracować z innymi osobami biorącymi udział w procesie tworzenia cyfrowego modelu budynku. Nauczy się jak dyskutować o zmianach w modelu i koordynować prace małego zespołu projektowego. Przygotowane ćwiczenia są efektem współpracy całego zespołu firmy bim.edu.pl i są w pełni skoordynowane z różnymi branżami, które biorą udział w procesie inwestycyjnym, architektoniczno-budowlanym. Zadania dotyczą nie tylko tworzenia modelu w 3D. Nauczymy Cię jak koordynować projekt w zespole i jak dzięki analizom szybko podejmować słuszne decyzje.


Drukuj do PDF