Kategorie usług
 
Menu

JĘZYK NIEMIECKI KURS INDYWIDUALNY 17 GODZIN , POZIOM C 1.1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/15/10316/598271
Cena netto 2 191,00 zł Cena brutto 2 191,00 zł
Cena netto za godzinę 128,88 zł Cena brutto za godzinę 128,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2021-08-02 Termin zakończenia usługi 2021-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2021-08-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 68. Język niemiecki na co dzień na poziomie C2, AD15
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: rozumie potoczne zwroty oraz fachowe dyskusje na dobrze znane tematy, potrafi robić aluzje i żartować, umie streszczać długie, ambitne teksty pisemnie i ustnie, rozumie teksty fachowe i instrukcje obsługi, zna zasady gramatyczne na poziomie C1.1. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie C1.1.


Drukuj do PDF