Kategorie usług
 
Menu

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KONWERSACJE Z GRAMATYKĄ 2 POZIOMY: B 2 I C1- 120 GODZIN- USŁUGA ZDALNA - CAŁA POLSKA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/07/15/10316/598253
Cena netto 2 869,00 zł Cena brutto 2 869,00 zł
Cena netto za godzinę 23,91 zł Cena brutto za godzinę 23,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-09 Termin zakończenia usługi 2021-07-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-07-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-09
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 2. Język niemiecki konwersacje: język ogólny A-C- kurs od co najmniej 30 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów z zakresu konwersacji. Po ukończeniu kursu w Österreich Institut uczestnik: nabierze płynności wypowiedzi, poszerzy słownictwo, nauczy się formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie C 1.


Drukuj do PDF